NLW Logo LlGC

Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales


Gwasanaeth ddim ar gael

Yn anffodus mae rhai gwefannau yma a lluniau ar y Drych Digidol i lawr ar hyn o bryd.

Rydym yn gweithio'n galed i gael y gwefannau a lluniau 'nol lan mor gynted a bo' modd.

Mae croeso i chi cysylltu gyda Rheolwr y We (webmaster@llgc.org.uk) os ydych am wybodaeth bellach.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

www.llgc.org.uk


Service unavailable

Unfortunately some websites and images on the Digital Mirror are not available at the moment.

We are working to restore these sites and images as soon as possible.

Please feel free to contact the Web Manager (webmaster@llgc.org.uk) if you require any further information.

We apologise for the inconvenience.

www.llgc.org.uk