Blog

Postiwyd - 15-12-2010

Heb ei gategoreiddio @cy

Harri Potter

Ydach chi’n berson trefnus? Ga’i ofyn ydach chi’n gwybod beth sydd yn eich rhewgell? Ydi’r eitemau wedi’u labelu a’u trefnu mewn categoriau? e.e. cigoedd, llysiau, cacennau – neu a yw popeth blith drafflith ar draws ei gilydd lle bynnag ceir lle iddynt? Mae gen i reswm dros holi.

Dychmygwch mynd i lyfrgell â’i chynnwys heb unrhyw fath o drefn. Sut siap fydde arnoch chi’n chwilio am lyfr penodol? Lle fydde chi’n dechre chwilio – ac yn bwysicach fyth, sut fase chi’n gwybod os oedd y llyfr yno’n y lle cyntaf?

Dyna un rheswm pam fod angen catalog ar lyfrgell – i alluogi pobl i ddarganfod beth sydd yno ac ym mhle i gael gafael ynddo. Mae catalog yn rhestru a disgrifio beth sydd yn y casgliad ac yn nodi ‘u lleoliad. Mae’n ganllaw allweddol i ddefnyddwyr. Mae catalogydd yn cofnodi awdur a theitl, manylion cyhoeddi y llyfr ynghyd â disgrifiad ohono a beth yw ei destun. Cliciwch yma i weld enghraifft o gofnod oddi ar gatalog y Llyfrgell.

Mi welwch mai J. K. Rowling yw’r awdur ac mai Harri Potter a maen yr athronydd yw’r teitl. Ceir nodyn yn eich hysbysu mai argraffiad Cymraeg ydyw wedi ei gyfieithu gan Emily Huws. Efallai eich bod eisioes yn gyfarwydd â’i gwaith – medrwch glicio ar ei henw i ddarganfod mwy. (Roedd ‘na 498 cofnod i mi ddewis o’i plith pan wnes i hynny a dim ond 128 i J. K. Rowling!). Mae’r penawdau testunol yn nodi mai llyfr i blant yw hwn, am ddewiniaid a swynion (magic).

Felly y tro nesaf byddwch â’ch pen yn y rhewgell yn chwilio am rhywbeth i swper, meddyliwch gymaint haws fydde’i arnoch pe byddai gennych gatalog o beth sydd yno!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog