Oriel Gregynog

Ar 7fed a rhwng y 10fed a’r 14eg o Dachwedd bydd Oriel Gregynog yn gartref i Gwmni Theatr Arad Goch.

Bydd arddangosfa Dylan yn parhau i fod ar agor i’r cyhoedd, er dylai ymwelwyr fod yn ymwybodol y bydd peth amhariad yn yr Oriel yn y cyfnod hwn.

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?