Mapiau’r Arolwg Ordnans

Yr Arolwg Ordnans (OS) yw asiantaeth y Llywodraeth sy’n gyfrifol am gynhyrchu mapiau ar gyfer Prydain Fawr i gyd. Y mapiau sy’n cael eu cynhyrchu gan yr OS yw calon casgliad y Llyfrgell o fapiau printiedig modern.

Mae’r llyfryddiaeth ar waelod y dudalen hon yn darparu man cychwyn ar gyfer astudiaeth bellach o hanes yr OS a’i fapiau; gellir gweld y llyfrau hyn ar silffoedd agored Ystafell Ddarllen y De.

Ni dderbyniodd y Llyfrgell fapiau drwy Adnau Cyfreithiol hyd 1911 ac felly mae hyn yn golygu bod yna fylchau yn y casgliad o fapiau OS hŷn; fodd bynnag, mae’r Llyfrgell wedi llwyddo i sicrhau bod y rhan fwyaf o’r deunydd OS sy’n cynnwys Cymru yn eu meddiant yn ogystal â nifer helaeth o fapiau ar gyfer Lloegr a’r Alban.

Mapiau topograffig OS

Data Digidol Arolwg Ordnans (Land-line & Mastermap)

Mapiau OS ar raddfa fach a mapiau OS thematig

Yn ogystal â’r mapiau topograffig ar raddfa fawr mae gan y Llyfrgell hefyd fapiau ar raddfa fach a mapiau thematig o Brydain Fawr a gyhoeddwyd gan yr Arolwg Ordnans.

Mae gan y Llyfrgell hefyd fapiau o Iwerddon wrth Arolwg Ordnans Iwerddon (cyn ac ar ôl 1922) ac Arolwg Ordnans Gogledd Iwerddon. Mae cyhoeddiadau wrth y cyrff hyn yn dal i gael eu derbyn drwy adnau cyfreithiol.

Llyfryddiaeth

  • Charles Close, The early years of the Ordnance Survey (Newton Abbott, 1969).
  • Richard Oliver, Ordnance Survey maps a concise guide for historians (Llundain, 2005).
  • Roger Hellyer, Ordnance Survey small-scale maps indexes: 1801-1998 (Kerry, 1999).
  • J B Harley, Ordnance Survey maps a descriptive manual (Southampton, 1975).

Gwaith ar dderbynfa'r Llyfrgell

Oherwydd gwaith adeiladu, ni fydd modd defnyddio derbynfa'r Llyfrgell ar ddydd Sadwrn 24 Medi. Golyga hyn nad oes modd tynnu lluniau er mwyn prosesu tocynnau darllen newydd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?