Adran y Darluniau a'r Mapiau

Arddangosfa

1863-1945

Mawrth 1995


English


David Lloyd George (1863-1945) yw'r gwladweinydd rhyngwladol mwyaf a gynhyrchodd Cymru erioed. Bu ei ddylanwad yn drwm ar wleidyddiaeth Cymru, y Deyrnas Gyfunol ac Ewrop. Bu'n aelod seneddol Rhydfrydol am hanner can mlynedd gan wasanaethu mewn llywodraeth fel Llywydd y Bwrdd Masnach (1905-08), Canghellor y Trysorlys (1908-15), Gweinidog Arfau (1915-16) a Gweinidog Rhyfel (1916). Ym mis Rhagfyr 1916 daeth yn Brif Weinidog ar ganol y Rhyfel Byd Cyntaf. Daliodd ei afael ar swydd y Prif Weinidog tan 1922. Am weddill ei yrfa seneddol ni chafodd unrhyw swydd mewn llywodraeth. Yn 1945 fe'i hurddwyd yn Iarll Lloyd-George o Ddwyfor, ond bu farw ddeufis yn ddiweddarach.


Paratowyd yr arddangosfa hon yn wreiddiol ym mis Mawrth 1995 i nodi hanner can mlwyddiant ei farwolaeth gan olrhain hanes ei fywyd cyhoeddus a phreifat. Defnyddiwyd yr adnoddau niferus a sylweddol yn ymwneud â David Lloyd George sydd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru i'w pharatoi, ac yn arbennig casgliad Lloyd George (papurau o gartref teuluol Lloyd George yng ngogledd Cymru), casgliad A J Sylvester (papurau ysgrifennydd personol David Lloyd George) a chasgliad y Fonesig Olwen Carey Evans (merch David Lloyd George). Yn yr arddangosfa wreiddiol dangoswyd hefyd nifer o lawysgrifau o'r casgliadau, llyfrau printiedig (gan gynnwys nifer sylweddol o fwygraffiadau rhyngwladol ac astudiaethau hanesyddol), a recordiadau ffilm a sain.


Dau Bortread
Llanystumdwy
Rhieni
Richard Lloyd
Cyfreithiwr a Gwleidydd
Achos Mynwent Llanfrothen
Sefydlu "Udgorn Rhyddid"
Aelod Seneddol
Aelodau o Gymru
Gwrthryfel y Pedwar
Rhyfeloedd yn Ne Affrica
Sefyll yn erbyn Twymyn Rhyfel
Canghellor y Trysorlys
Cyllideb y Bobl
Gosod Sylfeini'r Wladwriaeth Les
Datgysylltu'r Eglwys
Hawl Menywod i Bleidleisio
Y Rhyfel Byd Cyntaf - Gweinidog Arfau
Y Rhyfel Byd Cyntaf - Gweinidog Arfau
Y Rhyfel Byd Cyntaf - Swyddfa Ryfel
Y Rhyfel Byd Cyntaf - Prif Weinidog
Priodas Olwen
Cynhadledd Heddwch Paris 1919
Cytundeb Iwerddon
Cynhadledd Genoa 1922
Gadael Rhif 10
Yn yr Anialwch
Lloyd George a'r Eisteddfod
Un Ymgyrch Olaf - Y "New Deal"
Ymweliad â'r Almaen
Bywyd Teuluol
Gwersylla yng Nghwm Ystradllyn
Teulu Arall Lloyd George
Angladd Dame Margaret
Yr Ail Briodas
Angladd David Lloyd George

Tudalen Flaen
Tudalen yr Arddangosfeydd
Casgliadau
Mae'r tudalennau yma yng ngofal Swyddog y We / These pages are maintained by the Web Officer
© LLGC/NLW 1996