Blog - Casgliadau

Postiwyd - 16-12-2015

Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio / Research / Ymchwil

Madonna and Child and Beach Children, Notre Dame de la Mer

(c) Claudia Williams; Supplied by The Public Catalogue Foundation

Madonna and Child and Beach Children, Notre Dame de la Mer gan Claudia Williams

Dyddiad: 1983

Olew ar fwrdd, 137 x 121 cm

Rhif derbyn: 200110914

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

 

 

 

 

 

 

Postiwyd - 14-12-2015

Casgliadau / Newyddion a Digwyddiadau

Cofio canrif cawr o Bonterwyd

Ddydd Mawrth, Rhagfyr 17, bydd yn union ganrif ers marw Syr John Rhŷs, yr ysgolhaig Celtaidd o Geredigion a Rhydychen.  Roedd yn un o gefnogwyr cynnar y Llyfrgell Genedlaethol, ac yn un o aelodau cyntaf hen Lys Llywodraethwyr y sefydliad hwn.  Yn ddiweddar, yn addas ddigon, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau tros benwythnos yn y Llyfrgell i gofio amdano, ac i ail-gloriannu ei fywyd a’i waith.

Nos Wener, 4 Rhagfyr, lansiwyd y digwyddiadau coffadwriaethol trwy ddadorchuddio penddelw trawiadol newydd o Syr John, a hynny gan ein Llyfrgellydd Linda Tomos a’n Curadur Celf, Lona Mason.  Gwaith y cerflunydd R.L. Gapper yw’r penddelw, wnaed yn wreiddiol ganddo yn 1953, yn unswydd o bosibl ar gyfer Ysgol Syr John Rhŷs ym Mhonterwyd.  Mae’n ychwanegiad gwerthfawr at gasgliad penddelwau’r Llyfrgell.

Yn dilyn y dadorchuddio, cafwyd darlith ddifyr a dadlennol gan yr Athro Angela V. John o Brifysgol Abertawe yn taflu goleuni newydd ar fywydau a gyrfaoedd Myvanwy ac Olwen Rhŷs, merched Syr John.  Er iddynt gael magwrfa freintiedig yn Rhydychen, bu’n rhaid i’r ddwy lafurio’n galed fel merched i sicrhau statws academaidd teilwng yn ystod chwarter cyntaf yr ugeinfed ganrif.  Roedd yn destun gweddus i ddarlith y Canmlwyddiant, o ystyried cefnogaeth John Rhŷs ei hunan i hawliau merched yn Rhydychen.

Ddydd Sadwrn, 5 Rhagfyr, cynhaliwyd cynhadledd academaidd yn y Drwm i ail-gloriannu bywyd a gwaith Syr John Rhŷs.  Cyflwynwyd papurau ar ei gyfraniad fel addysgydd ac ieithydd, ymysg pynciau eraill, a deilliai llawer o’r drafodaeth o ymchwil y cyfranwyr ymysg archif gyfoethog John Rhŷs sydd yma’n ddiogel yn y Llyfrgell.  Cafwyd cipdrem ar yr archif trwy gyfrwng arddangosfa yn Ystafell Summers, a braf oedd gweld cynrychiolaeth gref o Goleg Iesu Rhydychen yn gwerthfawrogi cynnyrch yr hen Brifathro.  Lansiwyd adnodd digidol newydd, cyfran fechan o ohebiaeth John Rhŷs, ond cam i’r cyfeiriad iawn (!), i gyd-fynd â’r gynhadledd.

Ar nodyn personol, cefais gyfle ddydd Llun, wedi’r penwythnos, i bererindota i gyfeiriad Nant-y-moch, ac ymweld â man geni John Rhŷs yn Aberceiro-fach, Ponterwyd.  Seiliau’r bwthyn yn unig sy’n aros, gyda phlac yn nodi mai yno, yn yr unigeddau, y ganed un o ysgolheigion Celtaidd mwyaf ei oes.  Mae’n braf meddwl nad yw’n angof yn 2015, ganrif wedi ei farw.

Maredudd ap Huw

Postiwyd - 11-12-2015

Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio

Siôn Corn yn cyrraedd yn yr Amwythig!

Father_Christmas_arrives_in_Shrewsbury_(15331839563)

Siôn Corn yn cyrraedd yn yr Amwythig

Geoff Charles (1909-2002)

Dyddiad: 01/12/1950

Cyfrwng: Negydd ffilm

Cyfeirnod: (gch01232) Rhif cofnod.: 3367828

I ddysgu mwy am archif Geoff Charles cliciwch fan hyn!

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

Postiwyd - 09-12-2015

Casgliadau / Digido / Digitisation / Heb ei gategoreiddio

Y Dyn Eira!

MDL00  010

The Snowman No. 2 gan Mary Dilwyn

Chwaer ieuengaf John Dillwyn Llewelyn a ffotograffydd benywaidd cynnar nodedig oedd Mary Dilwyn. Priododd y Parch Wilby yn 1857 a phylodd ei diddordeb mewn ffotograffiaeth. Bu Mary farw yn Arthog, Meirionnydd fis Rhagfyr 1906.

Teulu diwylliannol oedd teulu Dillwyn Llewelyn, yn hoff iawn o wyddoniaeth yn ei holl agweddau, ac ar dudalennau’r albwm ceir cipolwg ar yr unigolion a oedd yn gysylltiedig â’r bywyd deallusol yn ne Cymru a thu hwnt ar y pryd. Yn ogystal, ceir nifer o luniau yn ymwneud â bywyd bob dydd ym Mhenlle’r-gaer, gan gynnwys dau lun o godi dyn eira.

Am fwy o wybodaeth cliciwch fan hyn!

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

Postiwyd - 07-12-2015

Casgliadau / Digitisation / Heb ei gategoreiddio / Ymchwil

Pwy sy’n cofio’r “Eira Mawr” ym 1982?

Eira Llanelli 1982 UFH

 

Eira Llanelli, 1982

Gwyliwch y ffilm fan hyn!

Ydych chi’n cofio’r eira mawr ym 1982? Dyma ffilm sy’n dyddio o 1982 yn dangos Llanelli, wedi’i gladdu yn yr eira. Mae’n bosib gweld plant bach wrth eu boddau’n chwarae, ceir wedi eu claddu, heolydd wedi’u cau, ond hefyd, gallwch weld y gymuned yn dod at ei gilydd a phob un yn helpu’r llall.

Mae Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn diogelu ond hefyd yn dathlu sain a threftadaeth ffilm Cymru, gan wneud y deunydd yn hygyrch i ddefnyddwyr. Mae’r casgliad yn adlewyrchu agweddau cymdeithasol, diwylliannol a bywyd dydd-i-ddydd ar hyd yr 20fed ganrif, gan gynnig mewnwelediad arbennig i waith ffilm amatur a phroffesiynol.

Mae’r cofnod hwn yn rhan o Galendr Adfent LlGC. Dilynwch ni ar Flickr, Twitter, Facebook neu Instagram i gael gwybod beth arall rydyn ni wedi’i baratoi ar eich cyfer!

 

 

 

Postiwyd - 05-12-2015

Casgliadau / Digitisation / Heb ei gategoreiddio

Dyma beth oedd ar restr Nadolig y plant bach yma ym 1971!

5th ASSGC ITV

Ewch i dudalen Youtube Archif ITV Cymru i weld y fideo!

Yn dyddio o 1958, mae’r Archif yn cynnwys tua 200,000 o eitemau. Y rhain yn cynnwys rhaglenni adloniant eiconig ac eitemau newyddion unigryw sy’n gofnod o gerrig milltir hanes Cymru dros yr hanner can mlynedd diwethaf.

Am fwy o wybodaeth, manylion cyswllt neu mynediad i gatalog y casgliad, cliciwch ar http://www.archif.com

← Older Posts Newer Posts →

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog