Blog

Postiwyd - 29-11-2010

Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Mae’r gaeaf wedi dod

Heddiw cynhelir un o ddiwrnodau mwyaf pwysig yn y calendr amaethyddol, wel yn fy meddwl i beth bynnag!!! Mae Ffair Aeaf Amaethyddol Cymru yn cael ei gynnal yn Llanelwedd heddiw dydd Llun y 29 i ddydd Mawrth y 30 o Dachwedd. Gan fy mod i’n ferch gyda chefndir amaethyddol ac wedi fy magu ar fferm yng nghanolbarth Cymru, penderfynais edrych drwy gasgliadau’r Llyfrgell i ymchwilio i ba ddelweddau sydd ar gael yn y maes amaethyddol.

Wrth ymchwilio drwy gatalogau’r Llyfrgell sylweddolais mai un enw pendant a welir yn aml yw’r ffoto-newyddiadurwr Geoff Charles (1909-2002). Mae ganddo 120,000 o negyddion yng nghasgliad y Llyfrgell yn cofnodi bywyd y Cymry am dros 50 mlynedd.

Gellir gweld llawer o ddelweddau gwahanol yn cynnwys buwch Friesian wedi dod a thri llo, merch sy’n derbyn triniaeth yn Ysbyty Orthopedic Gobowen gyda oen anwes, 10fed gwerthiant blynyddol meheryn mynydd yn Nholgellau.

Ond mae’n rhaid dweud mai fy ffefryn i yw’r ddelwedd yma o ddynion yn cario gwair i’r defaid ar eu cefnau yn Frongoch, Y Bala, yn ystod tywydd caled gaeaf 1963.

Mae tanlinellu pan fo’r tywydd yn troi ni allwn ddibynnu ar beiriannau. Mae’n rhaid dibynnu ar yr hen arferion a gwneud pethau gyda’n dwylo ein hunain, yn enwedig wrth gofio pa mor aeafol mae’r tywydd.

Gellir gweld llawer o ddelweddau eraill o gasgliad Geoff Charles wrth edrych ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog