Blog

Postiwyd - 26-11-2010

Newyddion a Digwyddiadau

Ymestyn Allan Wrecsam 2010

Bob blwyddyn mae’r Llyfrgell yn ymestyn allan i wahanol ardaloedd yng Nghymru. Wrecsam sydd wedi ei benodi eleni felly fel rhan o dîm arddangosfeydd y Llyfrgell, ein swydd ni yw trefnu a chynnal arddangosfa i gyd-fynd â’r digwyddiadau a’r gweithgareddau sydd yn cael eu cynnal yn ardal Wrecsam yn ystod tymor yr Hydref 2010.

Y cam gyntaf oedd gwneud gwaith ymchwil ar yr ardal. Roedd nifer fawr o luniau, delweddau a mapiau ar gael yng nghasgliad enfawr y Llyfrgell. Roedd nifer fawr o ffotograffau yn cynnwys casgliad ffotograffwyr Francis Frith, John Thomas a Geoff Charles. Wrth bori drwy’r delweddau daethpwyd o hyd, nid yn unig i luniau strydoedd Wrecsam ond delweddau oedd yn cynrychioli ystod eang o themâu yn cynnwys diwydiant, diwylliant, chwaraeon ac eisteddfodau yn yr ardal.

Roedd nifer fawr o ddelweddau i ddewis ohonynt ond yn y diwedd penderfynwyd ar tua 25 yn cynnwys delweddau o ddiwydiant clai Cefn Mawr, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Wrecsam yn 1950 a gêm bêl-droed ryngwladol Cymru yn erbyn Iwerddon.

Y cam nesaf oedd trefnu mowntio, fframio ac ysgrifennu cyflwyniad a chapsiynau i bob delwedd.  Mae’r prosesau yma i gyd yn cael eu gweithredu yn fewnol yn adrannau arbenigol y Llyfrgell.

Y broses nesaf oedd pacio’r arddangosfa a’i gosod yn Llyfrgell Wrecsam cyn yr agoriad swyddogol ar ddydd Iau 11 o Dachwedd.

Tîm arddangosfeydd yn gosod yr arddangosfa
Noson Agored, Llyfrgell Wrecsam, 11 o Dachwedd 2010

Cafwyd agoriad llwyddianus iawn, gyda nifer o fobl wedi mynychu. Gellir gweld mwy o luniau’r noson agoriadol  ar ein tudalen facebook

Mae’r arddangosfa i’w gweld yn Llyfrgell Wrecsam o 11 o Dachwedd i 10 o Ragfyr 2010, felly ewch yn llu!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog