Blog

Postiwyd - 25-11-2010

Newyddion a Digwyddiadau

Edrych trwy’r LENS

Ffotograffau: pethau digon cyffredin y dyddiau hyn, diolch i’r chwyldro digidol.  Ond mae ganddynt y gallu o hyd i dynnu pobl at ei gilydd i ddangos, i edmygu ac i drafod.

Llun o gasgliad J D Willans c1950

Llun o gasgliad J D Willans c1950

Cynhaliwyd chweched Gŵyl LENS yn y Drwm ddydd Sadwrn diwethaf.  Yn fwriadol ceisiwn gymysgu elfennau gwahanol o ffotograffiaeth:  proffesiynol a’r amatur, esthetig a masnachol.  Weithiau mae’r cyfuniad cemegol hwn yn arwain at ffraeo – a dyna beth ddigwyddodd ddydd Sadwrn, ar ôl i ffotograffydd ‘celebs’ ‘Cool Cymru’ Terry Morris ymosod ar y drefn addysgol sefydlog yn y maes, a methiant ein diwylliant i werthfawrogi’r grefft yn deilwng.  Teimlad sawl un yn y gynulleidfa oedd  bod Terry yn anwybyddu a dibrisio agweddau ar ffotograffiaeth nad oeddynt yn cyd-fynd â’i gysyniad e.

Siaradodd Pete Davis a Llinos Lanini am eu teithiau proffesiynol gwahanol: hynt Pete o’i awydd i ddogfennu cynefin ei blentyndod yn y Sblott, Caerdydd i yrfa lwyddiannus, er gwaethaf gwrthwynebiad i rai o’i brosiectau; sylweddoliad Llinos, yn weddol hwyr yn ei bywyd, y gallai tynnu lluniau roi pleser arbennig ac ar yr un pryd arwain at ffordd o ennill bywoliaeth.

Yn y Llyfrgell rydym yn ymwybodol iawn o’r dyletswydd sydd arnom i ychwanegu yn gyson i’n casgliad amhrisiadwy o luniau – dros dri chwarter miliwn ohonynt, o’r cyfnod cyngharaf yn yr 1840au a’r 1850au, pryd roedd Abertawe yn un o’r mannau genedigaeth ffotograffiaeth, i’r oes bresennol.  Dangosodd Will Troughton, ein Llyfrgellydd Delweddau Gweledol, rai lluniau o ddau gasgliad o’r oes Edwardaidd sydd wedi cyrraedd y Llyfrgell yn ddiweddar, gan gynnwys casgliad J.D. Willans sy’n canolbwyntio ar fywyd a phobl ardal y Drenewydd.

Un o’r pwyntiau pwysig a wnaed yn y drafodaeth ar ddiwedd y dydd oedd bod pawb bron erbyn hyn yn medru tynnu lluniau da, ar gamerâu ond hefyd ar ffonau symudol, a dylen ni geisio cwmpasu’r newid hwn yn yr ?yl yn y dyfodol.  Wedi’r cwbl, yr ?yl ffotograffiaeth fwyaf ym Mhrydain erioed, debyg iawn, oedd y brotest gan fyfyrwyr yn Llundain dim ond pythefnos yn ôl.

Dau droednodyn: mae Will Troughton newydd gyhoeddi llyfr newydd o luniau, hen a newydd, o’i dref ei hun, Aberystwyth through time, a bydd y Fonesig Lynne Brindley, Prif Weithredwr y Llyfrgell Brydeinig, yn traddodi Darlith J.D.Willans ym Mhrifysgol Aberyswyth ar 3 Mawrth 2011: ei thema fydd ‘The role of libraries in the 21st century’.

Andrew Green

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog