Blog

Postiwyd - 24-11-2010

Heb ei gategoreiddio

Noson brysur i’r Archif!

P’nawn ‘ma, mi fydda i a Rhodri Shore (Swyddog Technegol yr Archif Sgrin a Sain) yn teithio i Lanrwst i gynnal Noson Ffilmiau. Bydd y noson yn ran o’r wyl flynyddol, Llanast Llanrwst. Bydd Llion Williams (neu George Huws i ffans C’mon Midffîld) yn cyflwyno’r ffilmiau, felly bydd digon o hwyl i gael!

Cyhoeddi Eisteddfod Llanrwst 1950

Cyhoeddi Eisteddfod Llanrwst 1950

Mae’r noson yma wedi’i threfnu ers dipyn o amser – ers i Iwan Williams o broject Goleuo gysylltu â mi ym mis Chwefror.  Mae Goleuo yn ceisio hybu digwyddiadau fin nos yn ardal wledig Conwy. Ers hynny, dwi wedi bod yn gweithio ar ddewis ffilmiau a chlipiau diddorol i’w dangos yn y noson – rhai a fydd o ddiddordeb i’r bobl lleol fydd yn bresenol.

Bydd y ffilmiau yn amrywio o glipiau o’r ffim Nov. 2nd 1925. The Dolgarrog Disaster a Chyhoeddi Eisteddfod Llanrwst 1950 – gan obeithio bydd rhywbeth at ddant y gynulleidfa i gyd!

Dolgarrog 1925

Dolgarrog 1925

Yn ogystal â hyn, bydd criw o WI Llanilar yn ymweld â’r Drwm heno i weld y ffilm Bus To Bosworth. Iwan Jenkins (o’r Archif) fydd yng ngofal y criw yma!

Anwen Pari Jones
Swyddog Datblygu a Rheoli Mynediad

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog