Blog

Postiwyd - 22-11-2010

Heb ei gategoreiddio

Wacsio, shafio a lot o sbri!

Jaimie'n torri gwallt Andrew (llun: Mike Jones)

Am 3 o’r gloch prynhawn ddydd Gwener roedd Pendinas yn debycach i barlwr harddwch na chaffi. Y rheswm? Plant Mewn Angen wrth gwrs! Trwy’r dydd roedd pawb wedi bod yn talu i bleidleisio i weld aelod anffodus o staff yn cael eu coesau wedi wacsio. Hefyd, roedd ymgyrch i godi £100 i weld Andrew Davies yn cadw at ei addewid i shafio ei wallt at yr achos. Casglwyd y £100 angenrheidiol cyn amser paned bore felly roedd Andrew yn gwybod yn gynnar iawn y byddai’n rhaid iddo ffarwelio gyda’i wallt ond roedd pethau’n dynnach gyda’r wacsio. Erbyn cinio, roedd dau geffyl blaen wedi dod i’r amlwg ond roedd hi’n dynn iawn rhwng Fred Farrow a Simon Evans; pwy fyddai’n gorfod godde’r boen?!

Wrth i’r ddau chwysu yn aros i glywed eu tynged, roedd aelodau’r Gymdeithas Staff, yn ei gwisgoedd ffansi, wrthi’n casglu arian mewn amryw o ffyrdd gan gynnwys stopio staff wrth iddynt gyrraedd yn y bore, a gwerthu cacennau cartref amser paned. Bu cryn dipyn o grafu pen ynglyn â’r gystadleuaeth ‘Pwy ‘di Pwy’ wrth i bobl geisio dyfalu’r aelodau staff o’r lluniau ohonynt yn blant. Roedd ambell un yn haws eu adnabod nag eraill, ond Angharad a Meryl oedd yn nabod eu cydweithwyr orau, gan gael marciau llawn, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol!

Fred yn cael ei wacsio! (llun: Mike Jones)

Amser cinio cafwyd twrnament bowlio deg ar Wii yn yr Atriwm gydag ambell un yn cael tro ar y gêm am y tro cyntaf. Ond roedd Mark Evans yn amlwg yn hen law arni gan gipio teitl ‘Pencampwr Wii’ cynta’r Llyfrgell Genedlaethol. Pwy fydd ddigon dewr i’w herio flwyddyn nesaf tybed?

Yn ystod yr wythnos roedd tocynnau raffl wedi bod yn gwerthu fel slecs gyda phawb yn awyddus i ennill un o’r llu o wobrau a oedd yn rhoddedig gan fusnesau lleol ac aelodau staff. Dim syndod felly pan oedd Pendinas yn llawn am 3 o’r gloch!

Dim dianc i Simon! (llun: Mike Jones)

Cyhoeddwyd mai Fred oedd wedi ‘ennill’ y gystadleuaeth wacsio a, chwarae teg, roedd yno’n barod yn ei drowsus byrion i wynebu ei ffawd. Ochenaid mawr o ryddhad o gyfeiriad Simon Evans, ond ni gafodd ddianc! Gan fo’r gystadleuaeth wedi bod mor agos, penderfynwyd y dylai Simon hefyd gael wacsio’i goesau, druan bach ohono! Mae’n siwr fo’r ddau yn diolch fod Catrin Edwards yn gymaint o hen law ar y gwaith fel nad oedd hi’n broses rhy boenus. Roedd Andrew hefyd yno i wynebu Jaimie a’r clipwyr gwallt ac ymhen rhyw chwarter awr, roedd ei wallt wedi diflannu, gobeithio nad yw ei ben wedi bod yn rhy oer dros y penwythnos!

Ar ddiwedd y dydd roedd aelodau’r Gymdeithas Staff wrth ein boddau i weld fod staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi casglu £1,040 i Blant Mewn Angen. Diolch yn fawr i bawb a fu’n rhan o’r hwyl ac yn enwedig i reiny a aberthodd eu gwallt at yr achos!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog