Blog

Postiwyd - 17-11-2010

Heb ei gategoreiddio

Diwrnod Prysur yn Culturenet Cymru

Mae hi bob amser yn brysur yma yn swyddfeydd Culturenet ond heddiw cynhaliwyd digwyddiad yn y Drwm i gyflwyno gwefan Casgliad y Werin Cymru i dros 40 o bobl – aelodau staff y Llyfrgell, myfyrwyr ymchwil o Brifysgol Aberystwyth ac amryw aelodau o grwpiau a sefydliadau lleol.

Dechreuwyd y sesiwn gyda chyflwyniad a chroeso gan Lyn Lewis Dafis, Pennaeth Datblygiadau Digidol y Llyfrgell sydd wedi bod ynghlwm â’r prosiect ers y dechrau.

Soniodd Sioned Rees Jones, Swyddog Prosiect Casgliad y Werin Cymru yn Culturenet Cymru, wedyn am y gwahanol ffyrdd y mae’n bosib cymryd rhan a defnyddio’r wefan i ddweud eich hanes chi. Beth am greu llwybr o amgylch eich pentref i ddangos ei hanes? Mae posib gwneud hynny ar wefan Casgliad y Werin Cymru fel y gwnaeth y disgyblion yma o Goleg Gwent yng ngwaith dur Glyn Ebwy.

Neu, beth am greu stori ddigidol yn defnyddio’r adnoddau cyfoethog ar y wefan fel y gwnaeth disgyblion Ysgol Gyfun Emlyn fel y gwelwch yma. Mae posib gwneud stori debyg gan ddefnyddio’r teclyn ‘Adeiladwr Stori’.

Efallai fod gennych ddiddordeb mewn hanes teulu a hel eich achau? Dangosodd Richard Shearman o Sequence, y cwmni sy’n adeiladu’r wefan, pa mor hawdd yw gwneud hynny gan ddefnyddio teclyn newydd o’r enw ‘Family Story’ sy’n eich galluogi i ychwanegu delweddau a chasgliadau oddi ar wefan Casgliad y Werin i gyfoethogi’r hanes.

Cafwyd wedyn gyflwyniad o faterion hawlfraint y dylid bod yn ymwybodol ohonynt wrth gyfrannu i wefan fel Casgliad y Werin Cymru gan Dafydd Tudur, Rheolwr Hawliau a Gwybodaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Rwy’n sicr i bawb a oedd yn gwrando ddysgu llawer am hawlfraint a’r pethau sydd angen ystyried wrth fynd ati i ddigido a chyhoeddi ar y We.

I gloi, cafwyd sesiwn ymarferol ble ‘roedd modd i bawb gael tro ar y wefan a holi unrhyw gwestiynau i staff Culturenet Cymru. Roedd pawb yn frwdfrydig dros ben a gobeithiwn yn fawr gweld eu cynnwys nhw ar y wefan yn fuan iawn!

www.casgliadywerincymru.com

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog