Blog

Postiwyd - 09-08-2011

Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Steddfota

Fel llawer eraill o staff y Llyfrgell, roeddwn i ar faes y Steddfod wythnos dwytha. Fel punter oeddwn i yno eleni, ddim yn helpu cadw’r stondin. Gyda merch fach ddyflwydd oed, dwi’n ama fod y dyddiau yna y tu ôl i mi tan fod hi’n ddigon hen i grwydro’r maes ar ei phen ei hun.

Carnifal Ellesmere, Medi 4, 1955

Wedi eistedd drwy sioe Cyw (wnes i wrthod y demtasiwn i werthu’r tocynnau prin) ges i hanner awr i mi fy hun i fwynhau’r Lle Celf drws nesa. Rwy’n gwybod ei fod yn bwnc pobolgaidd ar y blog yma (gweler post diweddar Doug am ragor o wybodaeth), ond dwi am sôn am yr arddangosfa o ffotograffau Geoff Charles “Heb Eiriau”, a guradwyd gan Peter Finnemore a Russel Roberts.

Arddangosfa o ryw ddeugain print o gasgliad Geoff Charles yn y Llyfrgell oedd hi, a roedd y curadwyr wedi cael hwyl dda ar eu dewis, wedi pigo lluniau trawiadol ag ingol. Rwy’n deall mai dewis artistig oedd i beidio â rhoi capsiynau ar y wal gyda’r lluniau, ond gan mai ychydig o’r ymwelwyr a welais i’n codi copi o restr yr arddangosfa, byddai wedi bod yn well gen i weld hi fel arall. Byddwn i wedi hoffi mwy o blỳg i wefan Geoff Charles y Llyfrgell hefyd, i bobl allu darganfod rhagor o waith y gwr hynod yma.

Cantre'r Gwaelod, 2010

Roedd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys sioe fideo oedd yn cynnwys delweddau Geoff Charles wedi eu plethu â rhannau o ffilm deimladwy “Stori Tryweryn” gan fechgyn Ysgol Friars Bangor adeg boddi Capel Celyn. Mae’r ffilm hon yng ngasgliad yr Archif Sgrîn a Sain y Llyfrgell, a gallwch weld darn bach ohoni ar wefan Ymgyrchu! y Llyfrgell.

Ymddiheuriadau am fformat a safon y fideo – dialup oedd cysylltiadau we y rhan fwyaf o bobl pan gynhyrchwyd gwefan Ymgyrchu! ond mae hi’n parhau i fod yn hynod o boblogaidd.

Gwaith arall wnes i fwynhau yn y Lle Celf oedd gwaith Bedwyr Williams, a enillodd nid yn unig y fedal aur, ond hefyd gwobr “Dewis y Bobl”. Gweler ffoto o un o’i ddarnau ar y chwith. Mae hiwmor a graen yng ngwaith yr artist prysur hwn. Bydd Bedwyr yn siarad yng Ngŵyl Ffotograffiaeth flynyddol y Llyfrgell ‘LENS’ ar y 18-19 o Dachwedd eleni (tudalen Lens 2010). Bydd rhagor o fanylion yn dod yn fuan, mae’r ŵyl yn gyfle rhagorol i gwrdd â ffotograffwyr blaenllaw ein cenedl.

Ffotograff o waith Bedwyr Williams drwy garedigrwydd yr artist ac Oriel Ceri Hand.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog