Blog

Postiwyd - 02-11-2010

Blog Kyffin

Storfa Kyffin

Mae cadwraeth ataliol yn rhan hanfodol o ofal casgliadau, a bûm i’n ymwneud yn gyson â chymynrodd Kyffin Williams ers iddi gyrraedd y Llyfrgell. Bu gweithio ar y casgliad celf yn her ddiddorol a phleserus.

Mae gweithiau celf yn sensitif i amodau amgylcheddol, pun ai’n dymheredd, lleithder, golau neu olau uwchfioled. Maent angen amodau storio da sy’n eu gwarchod rhag prosesau niweidiol o’r fath. Dyw cymynrodd Kyffin ddim yn wahanol, yn yr ystyr eu bod angen yr amgylchedd amddiffynnol hwn, yn ogystal â thipyn o le i’w storio.

Roedd dod o hyd i storfa a oedd yn cyrraedd y meini prawf o ran amgylchedd a diogelwch yn flaenoriaeth. Wrth i gasgliad mawr o lyfrau printiedig gael eu hadleoli cafwyd cyfle i addasu’r ardal storio, gan gymhwyso nifer o silffoedd symudol (ar gyllideb gyfyngedig).


Cafwyd cymorth gan gydweithwyr yn yr uned cyfleusterau adeilad. Gosodwyd paneli rhwyll (mesh) ar y silffoedd symudol, er mwyn cael lle pwrpasol i hongian y lluniau. Bydd yn bosibl gwrth-droi’r broses a phetai angen yn y dyfodol gallai’r storfa unwaith eto gael ei defnyddio fel storfa lyfrau.

Pam Small

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog