Blog

Postiwyd - 19-10-2010

Blog Kyffin

Diogelu’r Casgliad

Un o weithgareddau arbenigol yr Uned Ataliolyw mowntio cadwraethol er mwyn arddangos a gwarchod gweithiau celf.  Eleni mae Ruth Evans yn cael y fraint o fowntio lluniau allan o gymynrodd Kyffin Williams.  Dyma fwy neu lai yw rhan olaf y broses o dderbyn yr eitemau hyn i’r Llyfrgell gan iddynt eisoes gael eu glanhau, eu catalogio a’u digido.

Ar gyfer y gwaith defnyddia Ruth ein peiriant Speed-Mat i dorri’r byrddau mowntio diasid o liw hufen.  Mae’n defnyddio papur o’r ansawdd gorau ar gyfer cysylltu’r lluniau i’r mowntiau ynghyd â phast arbennig ar gyfer gludio.  Gall deunyddiau ansafonol gynnwys amhureddau sy’n medru melynu a breuo papur neu ddarn o gelf.  Os bydd angen, gellir datgysylltu’r lluniau o’r mowntiau heb adael ôl.  Mae’r gallu hwn i ddadwneud gwaith cadwraethol yn bwysig gan na ddylwn ymyrryd yn ormodol â’r gwrthrych gwreiddiol.  Byddwn yn amddiffyn dros 1,000 o luniau Kyffin (a wnaed ar bapur) yn y dull hwn.


Wedi cwblhau’r mowntiau, fe’u cedwir bob yn ddwsin mewn blychau diasid arbennig a gynhyrchir ar un o’n peiriannau gwneud bocsys yn yr Uned Ataliol.  Mae blwch o’r fath yn cynnig amddiffyniad rhag difrod corfforol, effaith andwyol goleuni, llygredd o’r awyr; ac mae’n creu hinsawdd micro mwy sefydlog o ran tymheredd a lleithder a fydd yn gymorth i estyn oes y casgliad pwysig hwn yn sylweddol.

Iwan Bryn James
Rheolwr Uned Cadwraeth Ataliol

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog