Blog

Postiwyd - 05-10-2010

Blog Kyffin

“My top hat is jolly decent”

Mae gwyliau’r haf wedi hen ddirwyn i ben ac mae plant ar hyd a lled y wlad wedi dychwelyd i’r ysgol, rhai yn llawn cyffro ac eraill yn gofidio.  Roedd Kyffin yn ddisgybl yn ysgol Tre-arddur House, Môn, cyn ymuno â’i frawd mawr Dick yn Ysgol yr Amwythig ym 1931.  Yn y llythyr yma sydd heb ei ddyddio, ac wedi’i lofnodi John, gwelwn fod perthynas agos iawn rhwng y ddau frawd.  Mae Kyffin yn ceisio tawelu meddwl ei rieni ac mae hyd yn oed yn cynnwys cynllun o’i stydi a’i ystafell wely yn yr ysgol newydd.  Diolch i Will am ddod o hyd i’r llun yma o Kyffin yn ysgrifennu wrth ei ddesg.

Dear Mummy & Daddy

I think I have settled down all right, thank you so much for the fruit.
I have not spent a 1d, as I have got all I want, & there is nothing much in the shop.
Nearly everyone wears tails, Gale, Shimwell, & Burt another new boy.
We went for a run yesterday, & it was about 5 miles.
Dick is awfully decent, he does every thing for me, & Storey is jolly decent.
Please thank Mrs Ingrams!! for the toffe
Mitford has got all my money except 2/6, I think it is best.
I am in the same form as Butter, & we don’t half rag.
I have written to Aunt Mamie, & to Jameson
Some of the boys here seem, awfully small, & look about 10 or 11.
I sleep between Dick & Gale & opposite 

Boddinton, who does a lot for me, in the way of giving me books for class.
My top hat is jolly decent.
Gale wears tails & a three year old collar.
Dick has just been heating some beans for me.
Royds is quite a decent fellow, except when he shouts “Dowls”!!
I hope you are keeping quite well, I am very happy.

With lots of love
from
John

Sian Bowyer

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog