Blog

Postiwyd - 30-09-2010

Heb ei gategoreiddio

Cofio?

Mae’n ddiwrnod cofio Waldo Williams heddiw; y bardd o sir Benfro a aned ar y dydd hwn yn 1904. Bardd a chymeriad cyfarwydd i ni i gyd. Ond, yn ôl Damian Walford Davies mewn darlith yn Aberystwyth neithiwr, cymeriad gor-gyfarwydd, i raddau helaeth iawn, a dymuniad Damian yw ceisio dieithrio’r cymeriad hwnnw. Fe hoffai i ni anghofio’r syniad poblogaidd ohono fel sant, ac i ystyried y dyn cymhleth sy’n ddarlun cywirach ohono fo a’i farddoniaeth.

Yn anorfod bron, mae pob un ohonom yn creu cymeriad i rywun fel Waldo sy’n ein siwtio ni. Pan glywais ei lais yn ddiweddar ar y gyfres Gwlad Beirdd ar S4C, a hynny am y tro cyntaf, dwi’n meddwl, doedd o ddim yn swnio fel Waldo o gwbl! Nid fy syniad i ohono fo beth bynnag.

Un o syniadau Gwyn Thomas wedi iddo gael ei benodi yn Fardd Cenedlaethol oedd fod angen recordio beirdd heddiw yn darllen eu gwaith. Efallai ei fod wedi ei ysbrydoli gan y gwaith wnaeth Andrew Motion wrth sefydlu ‘r Poetry Archive. Academi fyddai’n gyfrifol am y gwaith, gyda’r Archif yma yn rhoi help llaw. Fe wnaed rhywfaint o waith, ond ella fod angen i mi holi a yw’r freuddwyd honno’n dal yn fyw! Mae’n destun tristwch mawr i Gwyn Thomas nad yw llais R. Williams Parry wedi ei gadw am byth ar dâp – heblaw fod y tâp hwnnw’n llechu mewn rhyw atig yn rhywle wrth gwrs…

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog