Blog

Postiwyd - 29-09-2010

Newyddion a Digwyddiadau

Sgwrsio gyda Owen Sheers…

Ar yr 30ain o Fedi mi fyddwch yn dod i’r Llyfrgell, beth yn union yw’r achlysur?
Cefais fy ngwahodd gan Cyril Evans i ddod i ddarllen a rhoi sgwrs yn y Llyfrgell. Yn ddiweddar fe gyhoeddais novella White Ravens, fel rhan o gyfres Seren New Stories of the Mabinogion, lle mae nofelwyr cyfoes yn ymateb i straeon gwreiddiol y Mabinogi. Fe ddewisais i ysgrifennu yngl?n â Branwen ferch Ll?r. Gan fod y llawysgrifau gwreiddiol yn rhan o gasgliad y Llyfrgell teimlaf ei bod yn briodol fy mod yn dod i sôn am y broses o ysgrifennu White Ravens a darllen darnau o’r llyfr. Byddaf hefyd yn darllen a thrafod fy nofel Resistance ar ffilm fydd yn cael ei ffilmio ym mis Hydref. Fe gyd-ysgrifennais y ‘screenplay’ gyda chynhyrchydd y ffilm, Amit Gupta, felly gobeithio bydd fy sgwrs o ddiddordeb i fyfyrwyr ffilm Prifysgol Aberystwyth.

Yda chi’n edrych ymlaen?
Wrth gwrs. Rwyf wrth fy modd yn dod i Aberystwyth. Rwyf wedi teithio dipyn ond i fi, yno mae’r machlud haul gore yn y byd.

Yda chi wedi bod i’r Llyfrgell o’r blaen? Beth oedd y rheswm?
Er mawr cywilydd nid wyf erioed wedi bod yn y Llyfrgell. Mae hynny yn reswm arall pam ‘rwyf yn edrych ymlaen at fy ymweliad. Rwy’n gobeithio bydd amser i mi gael gweld rhywfaint o’r Llyfrgell ynghyd â rhai o’i chasgliadau.

Llyfr neu e-book reader?
Yn ddi-ffael – llyfr. I mi, mae llyfr yn llawer mwy na chyfrwng i ddarllen testun. Mae e’n ddihangfa oddi wrth y sgrin…. Er, wedi dweud hynny, rwyf newydd lawrlwytho cyfanwaith Shakespeare i fy i-phone a chyn ysgrifennu hwn roeddwn yn darllen rhai o’i sonedau wrth aros am rywun yn yr orsaf drenau.

Mae Archif Llenyddiaeth Cymru  yn annog llenorion i feddwl am gadw a diogelu’r gwaith sydd ganddynt ar gyfrifiadur fel na fydd y genedl yn dlotach yn y dyfodol. Yda chi’n berson llythyr, e bost neu Twitter?
Nid wyf yn Trydar – mae’n ddigon posib mai’r ferf sy’n wrthyn gennyf yn fwy na dim. Hynny, ac ym amlach na pheidio preifatrwydd y syniad neu’r sylw sy’n ei wneud yn arbennig. Y preifat yn cymuno gyda’r meddwl.
Rwyf yn ebostio’n rheolaidd – ar gyfer gwaith ac yn gymdeithasol. Rwyf hefyd dal i dderbyn llythyron, a phan nad oes cyfeiriad ebost ar gael, byddaf yn trio fy ngorau i anfon llythyr yn ôl. Mae yna rhai achlysuron mewn bywyd y teimlaf eu bod yn haeddu parch llythyr neu gerdyn. Y rhai mawr – genedigaethau, priodasau, marwolaethau. Cariad.

An Evening with Owen Sheers
30.09.10
Y bardd, awdur a sgriptiwr ffilmiau Owen Sheers yn cyflwyno noswaith o ddarlleniadau a barddoniaeth.
Mynediad drwy docyn £10.00

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog