Blog

Postiwyd - 28-07-2011

Heb ei gategoreiddio

Rhys Evans – Cyfoda!

Mae’r Llyfrgell dros y blynyddoedd yn gyfarwydd iawn a phrynu eitemau sydd o fewn ein polisi casglu  mewn tai ocsiwn ar hyd a lled Prydain, a thu hwnt ambell dro. Mae’n debyg bod y rhan fwyaf ohonom wedi clywed am y rhai enwocaf ym Mhrydain, sef Sotheby’s a Christies. Ond rydym hefyd yn ymwneud yn gyson â rhai llai cyfarwydd, megis Bonhams, Bloomsbury a Dominic Winter. Weithiau bydd ein cynnig yn llwyddo a thro arall bydd rhywun arall yn gwneud cynnig gwell. Dyna yw natur ocsiynau o bob math.

Beth bynnag, dro ‘nôl daeth gwybodaeth  bod llyfr o ddiddordeb Cymreig ar weth yn un o dai ocsiwn Efrog Newydd. Roedd yn cael ei werthu gan gwmni Kenstenbaum. Mae’n rhaid cyfaddef ei fod yn enw newydd i mi ar y pryd.  Cwmni sy’n arbenigo mewn llyfrau o ddiddordeb Iddewig. A beth yn union oedd y llyfr?

Wel, un o lyfrau Arise Evans (fl. 1607-60) oedd ar werth, sef A light for the Jews (Llundain, 1656). Llyfr cenhadol oedd hwn a llwyddwyd i’w brynu.  Brodor o Langelynin yn Sir Feirionnydd oedd yr awdur.  Fe’i disgrifir fel ‘dewin a phroffwyd’ gan Thomas Richards yn y Bywgraffiadur Cymreig.

Rhys neu Rice oedd ei enw bedydd ond newidiodd ei enw i  ‘Arise’ ar ol  cael breuddwyd neu weledigaethMae’n debyg bod y  rhain yn dod iddo’n gyson. Dyn ychydig bach yn od a dweud y lleiaf. Cyhoeddodd nifer o’i broffwydoliaethau a cheir copiau ohonynt yng nghasgliad y Llyfrgell. Ond roedd y llyfr bach hwn, oherwydd ei brinder, wedi llwyddo i’n hosgoi hyd ‘rwan. Bellach, ar ol taith hir, cyrhaeddodd Aberystwyth yn ddiogel. Dyma enghraifft arall o gyhoeddiad  o’r gorffennol a ddaeth i’r golwg yn ddiweddar.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog