Blog

Postiwyd - 27-09-2010

Heb ei gategoreiddio

Caewch y Llenni

Meingefn wedi pylu

Un o brif swyddogaethau’r Llyfrgell yw gwarchod ein casgliadau yn y modd gorau posibl er mwyn estyn eu hoes a’u defnyddioldeb.  I wneud hyn, dylid ceisio sicrhau amodau glân a sefydlog.

Cysgodwyd yr hanner isaf

Rhaid hefyd gochel rhag goleuni rhy lachar yn ein storfeydd gan fod golau yn pylu lliwiau ac yn gwanhau ac yn dinistrio defnyddiau fel lledr, lliain a phapur.  Dylid yn sicr gadw ein casgliadau rhag goleuni haul uniongyrchol gan fod ymbelydredd o’r fath yn mesur 10,000 lux – 200 gwaith y lefel a argymhellir.

Rhan o ‘ngwaith yw codi ymwybyddiaeth am ffactorau sy’n peryglu’n casgliadau gan gynnig cyngor i’r staff a’r cyhoedd.  Er mwyn ceisio cyflawni hyn , lluniais sawl tudalen ar wefan y Llyfrgell i ledaenu’r neges ataliol – gweler Gofal Casgliadau, Effaith Goleuni a Hunangymorth a.y.b.

Mae’r lluniau yn dangos effaith ddinistriol goleuni, a’r cyngor i chi adref yw cadwch eich llenni ar gau gymaint ag sy’n bosib er mwyn estyn oes eich llyfrau a’ch darnau celf. Pe bai’r cyfrolau yn y lluniau wedi’u cysgodi rhag goleuni o’r dechrau, byddent yn dal fel newydd heddiw.

Copi'r Llyfrgell ar y dde!

Yn fy marn i, aneffeithiol yw gosod ffilm uwch fioled ar ffenestri gan nad yw hynny yn amddiffyn rhag y goleuni gweladwy a’r gwres a ddaw o’r haul.  Da o beth felly yw gweld bod llenni newydd wedi eu gosod yn ddiweddar ar ffenestri gorllewinol Stac Un y Llyfrgell.

Iwan Bryn James
Rheolwr Uned Cadwraeth Ataliol

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog