Blog

Postiwyd - 24-09-2010

Heb ei gategoreiddio

2+2=4….ystadegau!

‘Dw i’n hoffi meddwl am fy hun fel person weddol o greadigol (weddol!), ond mae’n rhaid i fi gyfaddef, mae gen i le bychan yn fy nghalon ar gyfer ystadegau hefyd!

Fel yr e-Olygydd, fi sy’n gyfrifol am ddadansoddi holl ystadegau gwasanaethau arlein y Llyfrgell – sydd yn gallu bod yn fendith ac yn felltith ar adegau. Mae nifer o bobl yn cael ofn wrth glywed y gair heb son am weld rhestr o ffigyrau moel yn syllu arnynt ar sgrin – gyda geiriau mawr fel ‘cyfraddau adlamu’, ‘hits’ a ‘Content Drilldown’ (dyw e ddim mor wael a mae e’n swnio!) fel arweiniad. Ond mae’n rhaid i fi gyfaddef, unwaith mod i wedi eistedd i lawr a dechrau gweithio trwy’r ffigyrau mae rhywbeth eithaf boddhaol am fedru canfod patrwm arbennig a gallu dweud pam ei fod yn digwydd.

Mae’r Llyfrgell bellach yn cael llawer mwy o ymwelwyr arlein nag i’r adeilad yma yn Aberystwyth. Felly mae’r gwaith ystadegol yn bwysig iawn er mwyn llywio sut ry’ ni’n datblygu ein gwasanaethau arlein, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni’n datblygu yn y modd gorau posib i’n defnyddwyr. (Cyhoeddir ystadegau defnyddwyr arlein y Llyfrgell yn yr adroddiad blynyddol).

Un enghraifft yw ystadegau presennoldeb y Llyfrgell ar Flickr Commons. Mae’r Llyfrgell wedi bod yn aelod ers Ebrill 2009, ac mae’r prosiect wedi bod yn llwyddiant mawr. Ry’ ni’n llwytho ffotograffau sydd allan o hawlfraint i Flickr Commons fel bod unrhyw un yn gallu eu gweld. Bellach mae 71% o’r delweddau wedi eu nodi fel ‘hoff lun’ ac mae 43% wedi cael sylwadau, sydd yn arbennig o dda. Felly yn seiliedig ar yr ystadegau yma, rydym wedi penderfynu parhau â’r prosiect am y dyfodol canolig beth bynnag…gan barhau i gadw llygad ar yr ystadegau wrth gwrs!

Ydych chi wedi gweld ein llun mwyaf poblogaidd ar Flickr Commons? Sut all unrhyw un ond cwympo mewn cariad â’r ci bach hyn?

Siân Pugh, e-Olygydd

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog