Blog

Postiwyd - 23-09-2010

Heb ei gategoreiddio

Gwlad yr Addewid

Fe es i i’r theatr neithiwr i weld perfformiad y Cwmni Theatr Cenedlaethol o ‘Gwlad yr Addewid’, sef cyfieithiad, neu addasiad, gan Sharon Morgan o ‘House of America’. Pe bawn i ddim wedi fy llusgo fy hun yno, mae’n ddigon posib y byddwn wedi treulio’r noson yn gwylio rhyw gêm bêl-droed ddibwys iawn ar y teledu. Heb fynd ati i gymysgu delweddau’n ormodol, mae’n debyg y gallwn i ddweud i’r ddrama hefyd fod yn gêm o ddau hanner! Ac un hanner yn tipyn fwy difyr na’r llall!

Ond mae’r croesbeillio diwylliannol yn nghyd-destun ffurfiau gwahanol yn rhywbeth difyr tu hwnt. Mae modd gweld y ffilm ‘House of America‘ yng nghasgliadau’r Archif wrth gwrs. Gobeithio fod y Cwmni Theatr yn ddigon hirben hefyd i gadw cofnod fideo o’u holl gynyrchiadau – bydd hwnnw’n adnodd difyr a phwysig maes o law.

Enghraifft arall ddifyr a llwyddiannus oedd y ffilm Dal: Yma/Nawr. Yn hon fe gymerir nifer o gerddi Cymraeg o ddyddiau Aneirin a’r Gododdin, ymlaen at Ddafydd ap Gwilym – lle cawn Mathew Rhys ac Ioan Gruffudd yn darllen, neu berfformio, un o gywyddau serch y bardd o ogledd Ceredigion – hyd at ein cyfnod ni gyda beirdd fel y diweddar, ysywaeth, Dic Jones a Gerallt Lloyd Owen yn darllen eu gwaith, gan greu cyflwyniad sinematig pwerus, ac, ar adegau, telynegol ohonyn nhw. Mae hi’n ffilm hyfryd iawn.

Byddai’n braf meddwl – pan fydd y sefyllfa economaidd sydd ohoni’n fwy addawol – y gallen ni fel Archif gyd-weithio’n greadigol fel hyn gan ddwyn bywyd newydd i’n casgliadau. Wedi’r cyfan nid stôr o wybodaeth at ddibenion ymchwil yn unig sydd yma ond sbardun i’r dychymyg a’r broses greadigol.

Dafydd Pritchard

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog