Blog

Postiwyd - 22-09-2010

Heb ei gategoreiddio

Glanhau Cadwraethol

Swyddogaeth bwysig iawn o fewn yr Uned Ataliol yw gwaith arbenigol y glanhawyr cadwraethol. Rhaid wrth offer a sgiliau arbennig oherwydd gall anadlu’r llwydni a’r llwch organig sydd i’w cael ar lyfrau neu lawysgrifau fod yn andwyol iawn i iechyd.  Yn aml, derbynnir eitemau llygredig yn llawn llwydni, baw a phryfed o hen gapeli llaith, seler llenor, garej artist neu atig bardd – llefydd nad yw’r amodau amgylcheddol yn ffafriol ar gyfer storio papur a.y.b.  Yn ffodus mae’r tîm glanhau wrth law i ddelio â derbynion o’r fath er mwyn diogelu iechyd staff a darllenwyr, ac er mwyn gwarchod gweddill casgliadau’r Llyfrgell rhag cael eu difwyno.

Bu amryw o staff yn gweithio fel rhan o’r tîm glanhau,  ond ar hyn o bryd Bill (William Harries) sydd wrth y peiriant  glanhau. Gorchwyl Bill  heddiw yw rhoi sylw i roliau ple y Sesiwn Fawr, eitemau a dderbyniwyd i’r Llyfrgell o’r hen P.R.O (Public Record Office, Kew) mewn cyflwr digon budr.

Credwch neu beidio, dros yr wyth mlynedd diwethaf mae’r tîm glanhau wedi delio â thros hanner miliwn o eitemau o gasgliadau’r Llyfrgell – gan gynnwys dros ddau gan mil o ddogfennau’r Sesiwn Fawr.

Iwan Bryn James
Rheolwr Uned Cadwraeth Ataliol

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog