Blog

Postiwyd - 21-09-2010

Heb ei gategoreiddio

Diweddaru sgiliau

O bryd i’w gilydd byddaf yn dilyn ambell sesiwn hyfforddiant sy’n berthnasol i’r swydd er mwyn diweddaru fy sgiliau.  Un sesiwn yr euthum iddi’n ddiweddar oedd sesiwn am system cofnodi gwyliau ac oriau gwaith.  System ar lein yw hon sy’n galluogi pob aelod o’r staff i wneud ei g/cheisiadau am wyliau neu am addasu’r cofnod o’r oriau gwaith (yn dilyn dyletswydd i ffwrdd o’r adeilad, er enghraifft).  Mae’r system hon yn disodli’r hen system bapur lle’r oedd gan bawb ‘ffurflen wyliau’ i’w phrosesu.  Mae’r system ar lein yn gyflym – a dweud y lleiaf – ac mae’n adnodd a fydd ar flaen bysedd pawb yma ymhen rhai wythnosau, adnodd sy’n llawn gwybodaeth berthnasol i staff a’u rheolwyr llinell.

Rwyf hefyd wedi cael hyfforddiant yn ddiweddar i ddatblygu fy sgiliau cyhoeddi ar wefan y Llyfrgell (yn bennaf rwy’n cyhoeddi gwybodaeth, yn ôl y galw, ar dudalennau mewnol yn ymwneud, er enghraifft, â chyfleusterau’r adeilad, materion amgylcheddol, caffael a chyllid).

Ar ôl pob sesiwn hyfforddiant mae’n bwysig imi fynd i’r afael ag unrhyw nodwedd anghyfarwydd rwyf wedi dysgu amdani.  Rwy’n awyddus i feistroli pob system berthnasol (electronig ai peidio) gan y gallaf wedyn gynnig hyfforddiant i gyd-weithwyr yn y swyddfa, am ychydig funudau bob hyn a hyn, yn rhinwedd fy swydd fel rheolwr llinell.

Mae’r Llyfrgell yn rhoi bri mawr ar hyfforddi eu staff ac rwyf wedi elwa’n fawr ar yr hyfforddiant dros y blynyddoedd. 

Nid yw’r byd gweinyddol yn aros yn ei unfan – symud ymlaen mae popeth, a minnau hefyd!

David Greaney
Ysgrifennydd Adrannol
Adran Gwasanaethau Corfforaethol

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog