Blog

Postiwyd - 21-09-2010

Blog Kyffin

Cadwraeth y gweithiau ar bapur

Er 2007 aseswyd pob gwaith oedd heb ei fframio a dewiswyd 190 eitem i’w trwsio.

Mae nifer o’r rhain ar bapur catris a rwygwyd o lyfrau lluniadu. Mae yna bapur a wnaed â llaw, papur ‘Ingres’ a ‘Fabriano’. Defnyddiwyd papur a byrddau Whatman ar gyfer rhai o’r gweithiau cynnar. Ceir hefyd papur salach, fel papur dargopïo a thudalennau o lyfrau ysgrifennu ysgol. Defnyddiodd Kyffin ddeunydd (yn aml wedi ei daenu’n drwchus) fel pensel meddal, sialc, siarcol, pen neu frwsh ac inc India, pigment dyfrlliw, gouache, neu’n fwy diweddar pin ffelt.

Baw ar wyneb y gweithiau, olion pla, rhwygiadau a chrychu yw’r problemau mwyaf, a dirywiad oherwydd tâp adlynol a ‘blu-tack’. Mae paent olew wedi ei golli ar nifer, ac mae staen hylif ac olion bysedd ar rai; er bod y nodweddion hyn yn cael eu cyfrif yn rhan o’r gwaith celf gwreiddiol. Mae tystiolaeth gyson o storio a thrafod gwael. Mae peth o’r inc mwyaf trwchus a’r gouache wedi cracio, a llwydni ar rai o’r papurau.

Y nod yw sefydlogi a diogelu’r gweithiau drwy wneud cyn lleied o waith cadwraeth ag sydd angen: glanhau’r wyneb, tynnu’r tâp a’r glud, codi’r papurau a’r byrddau allanol, trwsio gyda phapur meinwe arbennig a dileu crychiadau. Mae defnyddio byrddau arbennig (2200mic) ar gyfer y mowntio yn gwarchod y papur, inc a phigment trwchus.

Kate Newton

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog