Blog

Postiwyd - 25-07-2011

Heb ei gategoreiddio

Llif Llyfrau (Rhan 2)

Rhyw wythnos yn ôl ar y blog hwn fe es ati i ddechrau egluro sut mae mynd ati i sicrhau fod y miloedd o lyfrau sy’n cyrraedd y Llyfrgell bob wythnos cael eu prosesu yn y ffordd fwyaf effeithiol ac effeithlon (Llif Llyfrau – Rhan 1).

Y cam cyntaf oedd darganfod yn union be sy’n digwydd i’r llyfrau ar hyn o bryd.

Ymlaen â ni felly i’r cam nesaf:

CAM 2 – Dadansoddi’r llif gwaith

Ar ôl creu map manwl o’r llif gwaith presennol y cam nesaf yw dadansoddi’r llif er mwyn adnabod y gweithgareddau sydd ddim yn ychwanegu gwerth i’r defnyddiwr:

Enghraifft 1 = Symud y llyfrau o un rhan o’r adeilad i’r llall rhwng camau prosesu.
Gwelliant Posib = Prosesu’r llyfrau i gyd mewn un cam hyn hytrach nac mewn cyfres o gamau unigol.

Enghraifft 2 = Ar hyn o bryd caiff y llyfrau eu prosesu ar un o’r lloriau uchaf yn yr adeilad
Gwelliant Posib = Sicrhau fod prosesu’n digwydd ar y llawr gwaelod fel bod dim angen i filoedd o lyfrau gael eu llwytho i mewn i lifft bob wythnos (byddai hyn yn arbed amser y staff sy’n gorfod symud y deunydd yn ogystal â’r trydan mae’r lifft yn ei ddefnyddio!)

Y llif gwaith presennol o'i gymharu a llif gwaith newydd posib

Y llif gwaith presennol o'i gymharu a llif gwaith newydd posib

Trwy edrych ar y llif presennol ac adnabod yr elfennau gwahanol hyn gellir mynd ati i lunio llif gwaith newydd a fydd (gobeithio!) yn fwy effeithlon ac effeithiol.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog