Blog

Postiwyd - 21-07-2011

Heb ei gategoreiddio

Rhosyn ymysg y drain

Gyda chymaint o lyfrwerthwyr ail-law bellach yn masnachu ar y we mae’n hawdd anghofio bod rhai yn parhau i gyhoeddi catalogau print. Daw’r post â helfa dda ohonynt i’r Llyfrgell yn ddyddiol. Mae diwyg rhai ohonynt yn syml iawn, yn ddim mwy na phapur A4 wedi ei blygu a chlawr wedi ei staplo at ei gilydd. Bydd eraill yn defnyddio lliw a phapur sglein. Ond ni ddylai eu golwg eich twyllo. Weithiau, rhwng y cloriau, ceir ambell i berl cwbl annisgwyl ar werth.

Wrth bori trwy gatalog anfonwyd gan lyfrwerthwr yng ngogledd Lloegr yr wythnos diwethaf gwelais bod blwyddyn gyfan o bapur newydd wythnosol y Rhôs Review (Mai 1924 – Mai 1925) ar werth am bris rhesymol. Papur a oedd yn gwasanaethu tref Llandrillo-yn-Rhos yng ngogledd Cymru.  Ar ôl gwirio catalog y Llyfrgell a gwneud ambell i ymholiad sylweddolais nad oedd copi yma. Cysylltais ar frys gyda’r gwerthwr rhag ofn i’r copi gael ei werthu. Llwyddais i sicrhau’r copi y tro hwn. Nid dyna’r achos bob tro. Felly dyna gau bwlch bach arall yn ein casgliadau.

A ninnau newydd ddathlu canmlwyddiant gosod carreg sylfaen y Llyfrgell mae’n syndod faint o gyhoeddiadau o’r gorffennol sy’n parhau i ddod i’r golwg. Efallai nad ydynt bob amser yn eitemau sy’n denu sylw’r cyhoedd yn yr un modd a rhai o drysorau’r Llyfrgell. Ond o ran gwybodaeth a hanes lleol mae’r Rhôs Review yr un mor werthfawr.

Felly os ydi pobl Llandrillo-yn-Rhos a thu hwnt yn dymuno gwybod pwy enillodd y darian yng nghystadleuaeth bowlio’r dref yn 1924, neu beth oedd prisau tai a’r ffasiynau dieddaraf yn nauddegau’r ganrif ddiwethaf bydd modd iddynt wneud hynny.

A thra bod deunydd fel hyn yn dod i’r golwg mewn catalogau ddigon distadl yr olwg bydd rhywun o staff y Llyfrgell yn parhau i fodio trwyddynt.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog