Blog

Postiwyd - 27-08-2010

Heb ei gategoreiddio

Arddangosfa Derbynion Diweddar

Tybed a ydych chi wedi cael cyfle i ymweld ag Arddangosfa’r Derbynion Diweddar, sef eitemau newydd sbon sydd wedi cyrraedd y Llyfrgell yn ddiweddar? Os nad ydych, beth am droi tuag at anecs Oriel Gregynog a dod am sbec arni? Cofiwch mai detholiad yn unig a geir yma, o blith nifer fawr o eitemau sy’n ein cyrraedd drwy gydol y flwyddyn. Dyma ddisgrifiad byr o’r papurau, llyfrau printiedig a’r deunydd electronig sy’n cael eu harddangos hyd Medi 11.

Ceir detholiad o blith casgliad o ryddiaith a llawysgrifau barddonol Dylan Thomas (1914-53), gan gynnwys dalen waith ar gyfer ‘Elegy’, cerdd a adawyd heb ei gorffen pan fu farw. Y mae hefyd restr faith o eiriau ar gyfer ‘Poem on His Birthday’.

Mae detholiad o lawysgrifau’r awdures Jan Morris, gan gynnwys llyfrau nodiadau a draft wedi ei gywiro gan y cyhoeddwr o’i hunangofiant Conundrum.

Enghreifftiau o bapurau’r arlunydd Alfred Janes (1911-99), aelod o ‘gylch’ Dylan Thomas, gan gynnwys ffotograffau.

Dangosir dalennau o ddrafftiau nofelau’r awdur Niall Griffiths, gan gynnwys Grit;
Sheepshagger; Kelly and Victor; Stump; Wreckage; a Runt.

Y mae yno lawysgrif gerddorol, sy’n enghraifft wych o lawysgrif o gartref g?r bonheddig, gyda rhai ychwanegiadau mewn pensil, yn cynnwys gwersi, caneuon, cerddi ac alawon ar gyfer y delyn.

Mewn darllenydd electronig gellid gweld a chwilio esiamplau o’r e-adnoddau newydd megis yr House of Commons Parliamentary Papers – sef Papurau Seneddol T?’r Cyffredin yn cynnwys dros 200,000 o bapurau sesiynol T?’r Cyffredin o 1715 i’r presennol, gyda deunydd atodol yn ôl i 1688; yr Oxford Art Online – sy’n cynnwys: Grove Art Online, The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics a The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.

Ymysg yr eitemau printiedig, gellid gweld rhai o lyfrau casgliad y ‘gwenyn’, sef llyfrau o blith casgliad Cymdeithas Ryngwladol Ymchwil ar Wenyn.

Byddaf yn rhoi nodyn ar y darluniau, ffotograffau a’r negyddion sy’n cael eu harddnagos yn yr Arddangosfa wythnos nesa’.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog