Blog

Postiwyd - 27-08-2010

Blog Kyffin

Sialensau wrth Ddigido

Yn ddiweddar y darnau mwyaf unigryw ac yn sialens i’w sganio oedd y printiau leino. Os y’ch chi, fel o’n i, ddim yn siŵr iawn beth yn union yw print leino, wel, darn cerfiedig o waith artist, Kyffin Williams yn yr achos yma, a oedd yn cael ei ddefnyddio i greu printiau ydyw!

Roedd rhai o’r eitemau hyn yn fawr ac yn drwm, a felly yn creu problemau wrth i ni eu paratoi i’w sganio, gan ein bod ni yn poeni ar un pwynt os oeddent, nid yn unig yn rhy fawr i’r sganer, ond hefyd yn rhy drwm! Roedd hi’n anodd hefyd dal y darnau wedi eu cerfio gyda golau’r sganer, gan ei fod yn adlewyrchu o uwchben yn unig!

Dyma beth oedd gan Simon Evans, aelod o’r staff delweddu i’w ddweud ynglŷn â’r hyn a wnaethom –

“Due to the nature of the Kyffin Williams lino-cuts we had to use a different process than we would for flat, printed materials. The large scanners we normally use have very flat, even lighting and the tests we did didn’t really show the depth of the cuts very well. We used a medium format camera fitted with a 22 megapixel digital back attached to a copy-stand. This set-up allowed us to use just one source of light, from one side, which brought out the detail and depth of the tooling in the lino”.


Felly, dyma gipolwg o un ohonynt i chi, ynghyd â llun o Simon yn gwneud y gwaith.

Lon Vaughan

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog