Blog

Postiwyd - 20-08-2010

Heb ei gategoreiddio

Penodau: Dechrau tymor newydd

Andrew Green gyda David Loyn

Andrew Green gyda David Loyn

Gyda mis Medi ar ein gwarthau mae’r digwyddiad cyntaf yn nhymor newydd gweithgareddau Penodau, cynllun noddwyr y Llyfrgell Genedlaethol, yn brysur agosâi hefyd. Yn gyfnewid am eu cefnogaeth rydym yn darparu rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau i’r aelodau, ac fe fydd y tymor newydd yn dechrau gydag ymweliad a chyflwyniad i Archif Sgrin a Sain Cymru ar 22 Medi.

Cafwyd tymor llwyddiannus iawn llynedd, gan gynnwys ymweliadau difyr gan Terry Jones a David Loyn, a noson cyn y Nadolig yng nghwmni’r gemydd Mari Thomas.

Y gamp fydd enyn chwilfrydedd yr aelodau eleni eto a denu rhai newydd i ymuno â ni. Heb amheuaeth y gweithgareddau sy’n rhoi gwir fwynhad i’r aelodau yw’r digwyddiadau a drefnir yng nghwmni aelodau o’r staff sy’n cyflwyno agweddau gwahanol ar gasgliadau amrywiol y Llyfrgell.

Yn ystod mis Hydref fe fydd cyfle i ddathlu gwaith yr artist Ray Howard-Jones yng nghwmni Rhiannon Michaelson-Yeates ac fe fydd Iwan Bryn James yn rhoi cyflwyniad i’r prosiect adfer negyddion o gasgliad Geoff Charles a niweidiwyd gan syndrom finegr ganol Tachwedd.

Rhaid cyfaddef fod cyfraniadau ariannol aelodau Penodau yn bwysig i’r Llyfrgell mewn cyfnod anodd yn ariannol. Wrth dalu trwy ddebyd uniongyrchol mae’r tâl aelodaeth ar gyfer unigolion yn swm digon rhesymol o £20 y mis, ond er mor bwysig yw’r cyfraniad ariannol, heb amheuaeth mae eu brwdfrydedd a’u cefnogaeth i’r gwaith a gyflawnir gan y Llyfrgell yn amhrisiadwy. Ar lawer ystyr mae’r aelodau yn wahanol iawn o ran eu hanian a’u cefndir, ond eto mae gan bob un ohonynt un peth yn gyffredin sef eu cariad at y Llyfrgell. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at eu croesawi nôl yma mis nesaf.

Rhian Haf Evans
Swyddog Codi Arian

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog