Blog

Postiwyd - 19-07-2011

Casgliadau

Arch . . . beth?

Pan ofynnwyd i mi gyfrannu at y blog, ystyriais y byddai hyn yn gyfle da i daflu ychydig o oleuni ar waith archifydd.  Arch… beth? y clywaf rhai yn dweud.  Dyna’r union gwestiwn roedd llawer o’m cyfeillion yn gofyn pan gychwynnais ar fy swydd fel Archifydd Cynorthwyol yma’n y Llyfrgell bedair blynedd yn ôl wedi i mi gwblhau’r cwrs ôl-radd mewn Gweinyddu Archifau ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth.

Archifydd sy’n gyfrifol am gaffael, gwerthuso, trefnu, a chatalogio dogfennau a chofnodion eraill sydd â gwerth hanesyddol iddynt.  Ac nid oes lle gwell na’r Llyfrgell Genedlaethol i weithio gydag archifau – mae yma gyfoeth ac amrywiaeth o bapurau!  Wrth sôn am gofnodion hanesyddol, mae’n siŵr mai’r peth cyntaf a ddaw i feddwl rhai yw hen fwndeli o bapurau sydd wedi cael eu gadael am flynyddoedd i gasglu llwch mewn bocsys yn y garej neu mewn dreiriau yng nghornel y swyddfa cyn i rywun sylweddoli bod yna werth hanesyddol iddynt.  Er bod hyn yn wir i ryw raddau, fel aelod o staff sy’n delio gyda chofnodion modern sefydliadau Cymreig, mae’r deunydd rwyf wedi bod yn ei brosesu yn dyddio rhwng ail hanner y ganrif ddiwethaf hyd at y presennol.

Yn wir, mae gofyn i archifyddion erbyn hyn ymdrin â chofnodion modern aml-gyfrwng.  Yn ddiweddar, rwyf wedi bod yn gyfrifol am werthuso archif hybrid Safle, sef un o gyn-sefydliadau artistig y wlad, a ddaeth i’r Llyfrgell yn gynharach y llynedd.  Mae’n cynnwys 12 bocs o gofnodion papur, neu analog fel y’i gelwir, a gwerth 171Gb o ffeiliau electronig ar ddisg galed allanol.  Nid dyna’r ddelwedd draddodiadol o archifydd!

D. Rhys Davies

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog