Blog

Postiwyd - 15-07-2011

Heb ei gategoreiddio

Llif Llyfrau (Rhan 1)

Camau prosesu deunydd adnau cyfreithiol

Camau prosesu deunydd adnau cyfreithiol

Fel Llyfrgell Adnau Cyfreithiolmae gan y Llyfrgell hawl i wneud cais am gopi rhad ac am ddim o bob llyfr, cylchgrawn a deunydd printiedig arall a gyhoeddir Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon. O ganlyniad mae’r  Llyfrgell yn derbyn ac yn prosesu miloedd o lyfrau bob wythnos.  Mae’r nifer uchel o lyfrau yn golygu ei fod yn enghraifft berffaith o sut gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr i effeithlonrwydd proses.Sut felly mae mynd ati i sicrhau fod miloedd o lyfrau’n cael eu prosesu yn y ffordd mwyaf effeithiol ac effeithlon?

CAM 1: Darganfod yn union be sy’n digwydd ar hyn o bryd

Mae’n bwysig deall bob cymal yn y broses o’r dechrau i’r diwedd gan y gall newidiadau ar un pwynt yn y gadwyn gael effaith negyddol ar ran arall o’r gadwyn.  Mae prosesu hefyd yn esblygu dros amser mewn ymateb i amgylchiadau amrywiol a gall fod rhai prosesau fod yn wahanol i’r ddogfennaeth sydd ar gael. Mae’n hanfodol felly i gael cymorth y staff sy’n gwneud y gwaith i egluro’n union beth yw’r camau a beth yw’r problemau a’r rhwystredigaethau mae nhw’n eu hwynebu o ddydd i ddydd.

Ar ôl mapio’r broses y canlyniad yw map o’r llif gwaith sy’n edrych rhywbeth fel diagram uchod!

Cadwch olwg ar y blog dros y tair wythnos nesaf i weld beth yw’r camau nesaf….

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog