Blog

Postiwyd - 30-06-2010

Digido / Newyddion a Digwyddiadau

Edrych yn ôl ar brosiect MYGLYW

Mae’n beth gweddol anghyffredin gweld acronym Cymraeg yn cydio a chael ei ddefnyddio’n eang a chwbwl naturiol mewn sgyrsiau. Nid felly yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn bendant nid felly MYGLYW. Gyda’r cynllun bellach wedi dod i ben mae’n werth bwrw golwg yn ôl dros rai o lwyddiannau MYGLYW, a gweld sut y mae modd i ysgolion barhau i elwa ohono am y blynyddoedd sydd i ddod.

Nod Maes y Gad i Les y Wlad oedd cyflwyno gwybodaeth am fywyd yng Nghymru rhwng 1939 ac 1959 trwy amryw o ddulliau a chyfryngau gwahanol. O greu straeon digidol i ddigido lluniau Geoff Charles, y syniad oedd creu adnodd fyddai’n edrych ar hanes y blynyddoedd hyn drwy lygaid Cymreig.

Does dim modd edrych ar hanes unrhyw gyfnod heb ganolbwyntio ar rai agweddau ohono, a dyna wnaeth MYGLYW wrth edrych yn benodol ar themâu oedd yn berthnasol i’r cwricwlwm ysgol. Drwy edrych ar Hamdden a thechnoleg newydd, Gwaith a Chyflogaeth, a Chymdeithas a Gwleidyddiaeth aed ati i gyflwyno hanes Cymru a Phrydain yn y cyfnod o safbwynt Cymreig.

Mae’n anodd osgoi digwyddiadau rhyngwladol ac effaith y rhain ar Gymru yn y cyfnod hefyd. Aed ati felly i edrych ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd a dechrau’r Rhyfel Oer, gan ganolbwyntio’n arbennig ar y gwrthdaro yn Ewrop, Asia a’r Dwyrain Canol.

Ffrwyth y gwaith yw llwyth o adnoddau addysgiadol y gall athrawon yng Nghymru eu defnyddio yn eu gwersi. O straeon digidol gafodd eu cynhyrchu gan blant ysgol Cymru dan arweiniad Culturenet Cymru, i becynnau addysg, a llyfr o ffotograffau Geoff Charles gynhyrchwyd gan Wasanaeth Addysg LLGC, mae dewis eang o ddefnyddiau parod nawr ar gael yn ddwyieithog ar y blynyddoedd rhwng 1939 ac 1959.

Owen Llywelyn, Gwasanaeth Addysg LLGC

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog