Blog

Postiwyd - 24-06-2010

Newyddion a Digwyddiadau

Hafan

Mae’n fwriad gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatblygu gofod Hafan yn ystod y misoedd nesaf. Ar hyn o bryd pwrpas Hafan yw cynnig lle i deuluoedd i ymlacio, edrych ar rai adnoddau, ac ymgymryd â gweithgareddau cyfyngedig.

Y nod yw datblygu’r gofod i fod yn ardal addysg teulu go iawn drwy fynd ati i greu pecynnau gwaith y gall teuluoedd eu defnyddio i weithio’n annibynnol. Addysg anffurfiol fydd hwn, ac ni fydd o reidrwydd unrhyw gysylltiad rhwng y cwricwlwm ysgol a’r gweithgareddau fydd yn cael eu cynnig.

Byddwn yn ceisio sicrhau bod modd i riant dreulio rhyw awr gyda phlant yn y gofod yn gwneud gweithgareddau sy’n seiliedig ar gasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bydd y pecynnau gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau plant o 4-9 oed, boed y rheini’n sgiliau ymchwilio, rhifedd neu lythrennedd. Bydd modd i rieni weithio drwy’r ymarferion hyn gyda phlant llai, neu adael i blant hŷn i weithio ar eu liwt eu hunain.

O ran amserlen bydd nifer fach o weithgareddau ar gael er gyfer gwyliau’r haf, 2010, ac mae’n fwriad gennym i lansio pecyn sylweddol fydd yn cael ei hysbysebu’n eang erbyn gwyliau’r Pasg 2011.

Ry’n ni hefyd yn trafod gydag un o unedau addysg y BBC i weld os oes modd cydweithio gyda nhw ar brosiect penodol, a defnyddio rhai o’u hadnoddau nhw ochr yn ochr â’n rhai ni.

Owen Llywelyn, Gwasanaeth Addysg LLGC

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog