Blog

Postiwyd - 11-07-2011

Heb ei gategoreiddio

Mae gwasanaeth Sgwrs Sydyn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn fyw!

Er mis Mehefin 2010 mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi mabwysiadu system ymholiadau newydd o’r enw QuestionPoint.  Bellach mae holl ymholiadau’r Llyfrgell yn cael eu cofnodi a’u hateb ar y system hon.  Mae wedi hwyluso ein gwaith o fewn y tîm ymholiadau yn fawr iawn ac yn ein galluogi bellach i rannu gwybodaeth ymysg ein gilydd.

Mae’r system hefyd yn cynnig ffwythiannau eraill, sy’n hwyluso ein gwaith o gysylltu gyda defnyddwyr ac yn cynnig ffyrdd eraill i ni rannu ein gwybodaeth.

Aeth un o’r ffwythiannau yn fyw ym mis Mawrth eleni, sef ein Cronfa Wybodaeth.  Mae’n gronfa chwiliadwy sydd yn cynnwys casgliad o’n ymholiadau mwyaf diddorol a mwyaf addysgiadol.  Ceir amrywiaeth o gwestiynau ac atebion yn ymwneud â hanes teulu, gwybodaeth am ein casgliadau, sut i ddefnyddio ein casgliadau neu gwestiynau am hanes lleol a chyffredinol.  Mae hefyd yn gronfa sydd yn datblygu’n gyson wrth i gwestiynau ac atebion newydd gael eu hychwanegu iddi’n rheolaidd.

Ond y gwasanaeth mwyaf diweddar i fynd yn fyw, a hynny ers Dydd Llun 4 Gorffennaf, yw ein gwasanaeth Sgwrs Sydyn.  Mae’r gwasanaeth yn gweithio fel unrhyw wasanaeth Sgwrs Sydyn arall ac felly dylai fod yn gyfarwydd i’r rheiny sydd wedi arfer ‘sgwrsio’n sydyn’ ond mae hefyd yn ddigon syml i’r rheiny sydd yn llai cyfarwydd â ‘sgwrsio’.  Fe’i cynigir rhwng 11-12 ar Ddydd Mawrth a 2-3 ar Ddydd Iau, ar hyn o bryd, ac yn cael ei wasanaethu gan aelodau o’r tîm ymholiadau sy’n barod iawn i geisio cynorthwyo ymholwyr gyda’u cwestiynau.

Trwy gynnig y gwasanaeth newydd yma rydym yn ychwanegu at y ffyrdd sydd yna i ddefnyddwyr cysylltu gyda’r Llyfrgell ac felly’n cymryd cam arall at wneud y Llyfrgell yn fwy cyraeddadwy.  Rwy’n mawr obeithio y gwneith ein hymholwyr manteisio ar y gwasanaeth newydd yma!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog