Blog

Postiwyd - 23-06-2010

Newyddion a Digwyddiadau

“Time flies when you’re having fun” medda nhw!

Wel, mae’n wir i ddweud fod yr wyth mis diwetha’ wedi gwibio heibio! Lle mae amser yn mynd ‘dwch?

Ym mis Tachwedd 2009 fe ddechreuais ar fy swydd fel Swyddog Mynediad a Marchnata yn y Llyfrgell Genedlaethol ac mae’n braf cael dweud fy mod yn mwynhau pob munud!
Dwi’n berson sy’n hoff iawn o amrywiaeth, ac felly mae’r swydd yma yn fy mhlesio i’r dim. Does yna ‘run diwrnod sydd ‘run fath! Un diwrnod byddaf yn paratoi datganiad i’r wasg, diwrnod arall byddaf yn gyfrifol am edrych ar ôl digwyddiadau’r Drwm neu’n mynychu cyfarfod!

Pan holodd y Llyfrgellydd i mi yn ystod fy wythnosau cyntaf yma pa eiriau sy’n dod i’r cof wrth feddwl am y Llyfrgell – y ddau air amlycaf oedd Mawr a Chyfeillgar. Dwi bellach wedi ymgyfarwyddo gyda’r adeilad ei hun – ond, mae’n rhaid cyfaddef byddai “Sat Nav” wedi bod yn ddefnyddiol ar brydiau er mwyn dod o hyd i wahanol swyddfeydd ayb.

Mae gennym ni fel Uned Hyrwyddo nifer o brosiectau ar y gweill yn y dyfodol agos gan gynnwys trefnu a hyrwyddo G?yl Lens 6 – sef G?yl Dogfennu Cymru â’r Camera; yn ogystal ag Estyn Allan, ble bydd y Llyfrgell yn ymweld ag ardal Wrecsam i sôn am ein casgliadau ac i hyrwyddo’r Llyfrgell, heb sôn am yr Eisteddfod Genedlaethol a Sioe Llanelwedd. Felly digon i’n cadw’n brysur!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog