Blog

Postiwyd - 18-05-2010

Blog Kyffin

Lluniadau Kyffin

‘I began to draw everything, storing images away in a vast library of visual information’. (K.W. Drawings, Gomer, 2001)

Yn dilyn gorchymyn i arfer celf er lles ei iechyd, daeth peintio’n fuan yn ganolbwynt i fywyd Kyffin. Credodd mae dyma’r ffordd fwyaf effeithiol iddo fynegi ei weledigaeth gelfyddydol. Ond buan y sylweddolodd y byddai lluniadu cyson yn fuddiol iawn hefyd i’w gelf.

Mae’n ddiddorol nodi bod Kyffin uchod, wrth werthuso’r lluniadu, yn ei weld fel dull o greu adnodd gwerthfawr a phwysig at ddefnydd yn y dyfodol -ei storfa bersonol o ddelweddau.

Ffurfia’r gweithiau lluniadu yma fwyafrif cynnwys ei Gymynrodd i’r Llyfrgell. Dim ond cyfran fechan sy’n gynnyrch stiwdio. Mae’r rhan fwyaf wedi eu creu yn y maes, ac wedi eu rhwygo o’r llyfrau braslunio er rhwyddineb ei ymchwil a’i ddefnydd ei hun. Tystia’r mynegiant byrfyfyr a bywiog ynddynt eu bod yn deillio o waith uniongyrchol gyda’r gwrthrych. Ceir hefyd nifer o gyfeiriadau i luniadu amryw o leoliadau a thestunau yn ei ddyddiaduron manwl o’r 90au.


Cyfran fechan o’r gweithiau hyn sydd wedi eu dyddio, ond ar sail diwyg a thechneg maent yn deillio dros ystod hir ei yrfa fel artist. Wedi dweud hynny, mae rhai categoriau fel ei weithiau tramor (gellir eu dyddio’n anuniongyrchol o ffynhonnell arall) yn bwysig iawn er mwyn dyddio gweddill o’i weithiau cynnar, fel gyda’r llun yma o Baris o’r 50au.

Iwan Dafis

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog