Blog

Postiwyd - 05-07-2011

Newyddion a Digwyddiadau

Cwtshio’r Llyfrgell i ddathlu canrif ers gosod y garreg sylfaen.

Ar y 15fed o Orffennaf 2011 bydd y Llyfrgell yn llawn bwrlwm wrth i ni ddathlu canrif ers gosod ein carreg sylfen (1911 – 2011). Gosodwyd y garreg sylfaen gan y Brenin Siôr V i sain tanio gynnau gan fflotila o gychod ym Mae Ceredigion.

Pam na wnewch chi ymuno â ni yn ein dathliadau? Mae llu o ddigwyddiadau wedi eu trefnu.

Ar y 13 Gorffennaf  byddwn yn dangos y ‘Llyfrgell ar Ffilm’ am 1.15 p.m. yn y Drwm. Bydd yn daith ryfeddol yn ôl drwy’r amser gan ddefnyddio ffilmiau prin o’r Archif Sgrin a Sain, ac ar y diwrnod canlynol (14 Gorffennaf) bydd y bardd a’r awdur Gwyneth Lewis yn dychwelyd i’r Llyfrgell i ddarllen a thrafod ei gwaith. Gwyneth oedd yn gyfrifol am gyfansoddi cerddi dathlu canmlwyddiant y Llyfrgell yn 2007.

Ar y 15fed o Orffennaf mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu, gan gynnwys taith bensaerniol o amgylch y Llyfrgell. Mae’r Llyfrgell eisoes yn cynnig teithiau tywys o amgylch yr adeilad yn wythnosol, ond i ddathlu ein canmlwyddiant bydd y pensaer Tony Morgan yn ein tywys ar daith arbennig o amgylch un o adeiladau mwyaf eiconig Cymru.  Mae’r daith hon yn argoeli i fod yn daith boblogaidd iawn – felly, cyntaf i’r felin!

Pam na arhoswch chi yma am ginio cyn gwrando ar gyn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cyhoeddus y Llyfrgell, ac awdur Y Ddinas ar y Bryn, yn olrhain hanes yr adeilad am 1.00p.m.?

Uchafbwynt y dydd fydd cyfle i gofleidio’r Llyfrgell am 2.15 p.m. Amcangyfrifir y bydd angen tua 450 o bobl i greu’r gadwyn ddynol o amgylch yr adeilad felly rydym yn estyn gwahoddiad i chwi gyd i ymuno â ni i gofleidio eich treftadaeth ac i ddangos eich cefnogaeth i’r adeilad hanesyddol sy’n gartref i drysorau Cymru.

Gofynnwn i unrhyw unigolyn, deulu, clwb, busnes neu gymdeithas sydd am gymryd rhan yn y fenter gynhyrfus yma i gysylltu â 01970 632534 neu post@llgc.org.uk

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog