Blog

Postiwyd - 26-01-2011

Heb ei gategoreiddio

Ffwdan Cyfrifiadurol

Ble i ddechrau, dyna’r cam anodda’?

Y mae gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru system cymorth gyfrifiadurol, ac yr ydym wedi bedyddio gyda’r enw annwyl Ffôn Ffwdan. Mae staff y Llyfrgell i gyd yn gallu cael mynediad mewn sawl ffordd, boed y llais personol y staff cyfeillgar sy’n siarad Cymraeg a Saesneg, neu gadael neges e-bost neu lenwi ffurflen ar-lein.
Mae’r ffwdan wedyn yn derbyn rhif tocyn, ac y mae’r staff yn gallu dilyn hynt a helynt , ac yna canlyniad y datrysiad.

Mae’r amrywiaeth bob dydd yn cadw’r gwaith yn ddiddorol , gan nad oes modd i ni wybod beth fydd yn ein disgwyl! Gellir cael ffwdan sydd ond yn effeithio ar un, neu rhannau o’r adeilad, neu ar draws y Llyfrgell, neu yn wir gyda’r byd mawr tu allan.

Ffwdanau sydd yn hawdd ac yn sydyn yw datrys ac eraill fydd yn cymeryd tipyn o amser ac adnoddau.
Yr ydym yn cadw golwg ar y rhestr, ac yn datrys , boed mawr neu fach, gyda galwad nôl a “magic” technegol. Gellir rhannu y ffwdan ar draws yr isadran, er mwyn defnyddio arbenigedd aelodau, a rhoi’r gwasanaeth gorau a chadw’r “personal touch”.

Gellir cael ffwdanau doniol hefyd cofiwch, dyma rai esiamplau dros y blynyddoedd.

1. Nid yw’r cyfrifiadur yn tanio . Ateb – mae’r cyfrifiadur ddim yna, wedi symud i lleoliad arall!
2. Allweddell yn mynd yn wyllt, ac yn ysgrifennu ar ben ei hun. Ateb – clipiau papur wedi cwympo mewn i’r allwedd ac wedi creu “circuit” ei hun.
3. Mae’r cyfrifiadur yn pallu cychwyn “Windows” Ateb – gwaredwyd ffeiliau y noson gynt gan yr aelod staff gan nad oeddynt i weld yn ffeiliau oedden nhw yn defnyddio!
4. Argraffydd ddim yn argraffu’r ddogfen mewn lliw. Ateb– Argraffydd du ar wyn oedd yn cael defnyddio

5. Llygoden ddim yn symud. Ateb : Post-it wedi glynu ar y golau o dan y llygoden.
6. Ffeiliau wedi diflannu. Ateb : Co-bach yn cynnwys y ffeiliau mewn poced cot nid ar y cyfrifiadur.
7. Methu danfon e-bost. – ond wedi medru danfon y ffwdan atom ar e-bost!
8. Argraffydd angen toner M  , ymholydd yn holi am Melyn Ateb: Nid yw’r arffydd eto yn ddwyieithog a M am Magenta oedd angen – ond pwy a wyr yn y dyfodol!
9. Nid yw’r sgrin yn gweithio. Ateb: Troi’r plwg yn y wal ymlaen
10. Methu cofio cyfrinair – dwi’n meddwl mai *******? Ateb: Rhoi gwybod fod yr asterics y cuddio llythrennau’r cyfrinair. Yr oeddynt yn cofio wedyn!

Dyma bwt bach amdan ffwdan gyfrifiadurol y Llyfrgell!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog