Blog

Postiwyd - 21-01-2011

Newyddion a Digwyddiadau

Sgwrsio gyda Keith Rees, Amgueddfa Wlân Cymru

Diwrnod Agored
Dydd Sadwrn 29 Ionawr 2011
Bydd Keith Rees yn arddangos ei waith yn niwrnod agored y Llyfrgell. Dewch draw i’w weld.

Ers pryd ydych chi wedi bod yn nyddu?
Rwy’ wedi bod yn nyddu ers dros 40 o flynyddoedd.

Ble neu sut gawsoch chi eich hyfforddi?
Gweithio mewn ffatri wlân Derw Mills Pentrecwrt ger Llandysul.

A oes prentis gyda chi yn dysgu’r grefft er mwyn sicrhau’r gwaith i’r dyfodol?
Oes, a hefyd rydym yn gobeithio cyflogi prentis arall yn y flwyddyn newydd.

Ers faint o flynyddoedd ydych chi wedi bod yn gweithio yn yr Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre?

Rwy’ wedi bod yno ers pum mlynedd ar hugain erbyn hyn.

Unrhyw straeon neu brofiadau digri am eich gwaith?
Ymwelydd â’r amgueddfa ac yn gofyn, wrth weld gwlân coch, pa fath o ddafad sydd yn cynhyrchu’r gwlân yma!

Beth yw’r agwedd orau yr ydych yn hoffi am y gwaith?
Tywys grwpiau o bob math ar hyd orielau’r amgueddfa a gweithio’r peiriannau.

Unrhyw agwedd o’r gwaith sydd ddim mor bleserus?

Gwaith papur, rheolau a gweithdrefnau Iechyd a Diogelwch sydd ambell waith yn gallu bod yn boen.

Faint o bobl sydd yn nyddu’n broffesiynol yng Nghymru ar hyn o bryd?
Byddem yn amcangyfri’ bod dim mwy na rhyw hanner dwsin yn gweithio’r peiriannau nyddu.

Ydy’r gwaith wedi golygu eich bod wedi cael teithio tipyn?  Ac os felly, i ble?

Cefais y pleser o gynrychioli Cymru allan yng ng?yl y Smithsonian yn Washington yn 2009, lle bu dros filiwn o bobl yn ymweld â’r ?yl honno.

A oes gwahanol ddulliau o nyddu mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru?

Y ddau ddull sydd ar ôl bellach yw defnyddio mul nyddu ac mae’r peiriannau yma’n brin erbyn hyn.  Ond y ffordd fodern yw defnyddio ffrâm nyddu.

Pa fath o wlân yw’r gorau i’w nyddu a pham?
Mae rhaid didoli’r gwlân cyn ei brosesu ac mae gwlân gorau’r ddafad yn dod o’r cefn a’r ysgwyddau.  Ond os am rywbeth arbenigol, mae gwlân y ddafad Merino yn ddelfrydol.

A oes pobl yn dal i nyddu yn ei hamser hamdden?

Mae nifer o Gymdeithasau yn cwrdd mewn gwahanol Siroedd i nyddu gyda’r droell.  Mae un o’r cymdeithasau yma yn cwrdd yn rheolaidd gyda ni yn yr Amgueddfa.

Wrth nyddu, a oes angen canolbwyntio’n ddwys ar y gwaith?
Yn sicr, oes -neu bydd dim graen ar y brethyn.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog