Blog

Postiwyd - 20-01-2011

Newyddion a Digwyddiadau

Tymor newydd o ddigwyddiadau

A hithau’n flwyddyn newydd, mae tymor newydd o ddigwyddiadau hefyd wedi cychwyn yn y Llyfrgell. Mae rhaglen diweddaraf o rhaglen y Drwm wedi’i gyhoeddi ac ar gael ar lein.

Mae blas teithio i nifer o’n cyflwyniadau poblogaidd y tymor yma. Ymysg y cyflwyniadau, mi fydd y digrifwr, cyflwynydd teledu, cerddor a’r bardd, Dewi ‘Pws’ Morris, yn ymuno gyda ni ar nos Iau 17 Chwefror am 7.30 p.m. Mi fydd Dewi yn hel atgofion am ei rhaglen deledu lwyddianus Byd Pws, drwy rannu straeon, clipiau ffilm a delweddau o’r gyfres gyda ni. Mi fydd yn noson ddifyr iawn, gyda mynediad trwy docyn. Cynhelir y noson i gydredeg a’n arddangosfa gyfredol Byd Bach – teithio yng Nghymru a Thu Hwnt

Ar ddydd Mercher 23 Chwefror mi fydd Lesua Fflur yn traddodi hanesrhyfeddol, T. Ifor Rees, o
Bow Street, Ceredigion, a ddaeth yn lysgenad Prydeinig yn Bolivia. Mae hanes ei fywyd, ei yrfa a’u deithiau helaeth yn eithriadol o ddiddorol. Mynediad am ddim trwy docyn.

Mi fyddwn yn croesawi’r digrifwr, Tudur Owen, atom ar nos Iau 31 Mawrth am 7.30 p.m. fel rhan o’i sioe deithiol ‘Mwnci Fi a Chwaer y Cwin.’ Gallaf eich sicrhau fydd hi’n noson llawn hiwmor a ffraethineb arferol Tudur.
Noson i’ch atgoffa am beidio byth a chredu popeth i chi’n darllen yn y papurau dyddiol – wel bron popeth oleuaf!
Mi fydd Tudur yn datgeli stori gywilyddus am dwyll, anifeiliaid rheibus ac aelod blaenllaw o’r teulu brenhinol – yn bendant mae’n ddyddiad i’ch dyddiadur!

Archebwch eich tocynnau nawr!

Gwyneb cyfarwydd o’r BBC fydd gyda ni ar noson Wener, 15 Ebrill am 7.30 p.m. wrth i ni wrando ar noson yng ngwmni, Robert Peston, Golygydd Busines y BBC.
Teitl ei gyflwyniad yw ‘How do we sort out this mess?’ ac mae’n argoeli i fod yn noson ddiddorol a phoblogaidd. Dewch i weld beth fydd ganddo i ddatgeli am sefyllfa bresennol y wlad.

Mynediad trwy docyn. 

Mae’r rhaglen gyfredol yn llawn o ddigwyddiadau, cyflwyniadau a ffilmiau at ddant pawb. Am wybodaeth pellach, ac wrth gwrs i archebu eich tocynnau cofiwch ymweld a’n tudalen digwyddiadau.

Mwynhewch yr arlwy!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog