Blog

Postiwyd - 18-01-2011

Heb ei gategoreiddio

Llyfr i bawb ar bob peth

A ninnau yn nhref Aberystwyth, gyda’r Brifysgol â’i harwyddair ‘nid byd, byd heb wybodaeth’, lle gwell i geisio darganfod y wybodaeth hynny nag yn ‘un o lyfrgelloedd mawr y byd’.

Ceir cannoedd ar filoedd o lyfrau yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd yn amrywio o’r llyfr printiedig Cymraeg cyntaf, Yny lhyvyr hwnn, tan y rhai mwyaf diweddar fel Pwy faga ddefed? gan Ifan Gruffydd.

Darllenir unrhyw ddeunydd printiedig yn Ystafell Ddarllen y Gogledd, ac yno gellir cael mynediad i lyfrau ar bob math o bynciau, boed yn ymwneud â hanes, gwyddoniaeth, celf, y gyfraith neu ar iaith. Y mae’r ystafell ddarllen hefyd yn cynnig mynediad di-wifr i’r we, gydag ardaloedd ar gyfer astudio mewn gr?p neu fel unigolyn, yn ogystal ag ardal ddarllen gysurus sydd yn edrych dros y dref a bae Ceredigion.

Er mwyn cael mynediad i’r Ystafelloedd Darllen a defnyddio casgliadau’r Llyfrgell, mi fydd yn rhaid cael tocyn darllen dilys. Felly, i wneud hynny dylid cofrestru ar-lein, gan ddarparu 2 brawf adnabod (gydag un ohonynt yn dangos eich cyfeiriad cyfredol) y tro cyntaf y byddwch yn dod i’r Llyfrgell.

I ddarllenwyr newydd yr ydym yn cynnig cymorthfeydd, sy’n rhoi arweiniad ar sut i ddefnyddio’r catalog a’r e-Adnoddau Allanol, a sut i wneud y defnydd gorau o’n casgliadau a’n gwasanaethau. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r cymorthfeydd cymerwch gip ar y ddolen hon.

Pan fyddaf yn gweithio yn yr ystafell ddarllen, rwy’n ei chael hi’n swydd bleserus ac yn llawn boddhad wrth groesawu a chynorthwyo’r amryw ddarllenwyr sydd yn cael eu denu i’r Llyfrgell; rhai a ddaw yn achlysurol ac eraill yn ddyddiol ac yn flynyddol.

Rhianydd Davies, Isadran Gwasanaethau i Ddarllenwyr

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog