Blog

Postiwyd - 13-01-2011

Newyddion a Digwyddiadau

‘Dalen, Gwanwyn 2011’

Braf yw cal eich hysbysu bod rhifyn diweddara o gylchlythyr y Llyfrgell sef Dalen nawr ar gael. Rydym eisoes wedi gwneud postiad i dros 1500 o bobl ar hyd a lled y byd…. Mynnwch eich copi chi wrth e-bostio post@llgc.org.uk

Mae’r rhifyn yma eto yn llawn o erthyglau diddorol am waith y Llyfrgell…. ‘Cyflwyno Copi o’r Llyfr Cyntaf a Argraffwyd yng Nghymru I’r Pab Bened XVI’ , ‘Statws UNESCO I Ddau o Drysorau’r Llyfrgell’, ‘Pen Dinas ar ei newydd wedd’ ond i grybwyll ychydig….  Mae yna fanylion am yr Arddangosfeydd arbennig sydd yma a nodyn i’ch atgoffa am ddigwyddiadau’r Drwm.

Nodwedd ysgafn ond poblogaedd o’r Ddalen yw ‘Cwrdd â’r Staff’ erthygl fach ar ffurf cwestiwn ag ateb yngl?n ag un aelod o staff y Llyfrgell. Dafydd Tudur, Rheolwr Hawliau a Gwybodaeth sydd o dan sylw yn y rhifyn yma.

Mae yna rywbeth at ddant pawb yn Dalen ac ar gael ar hyd y Llyfrgell.

Fyddai’n edrych ymlaen at y rhifyn nesa, fydd yn barod erbyn i’r Llyfrgell fynd i’r Sioe Frenhinol yn yr Haf.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog