Blog

Postiwyd - 23-12-2010

Heb ei gategoreiddio

LlGC ar Flickr Commons

 

The College Aberystwyth [ca. 1895]Ers dros flwyddyn bellach, rwyf wedi bod yn gweithio ar brosiect ‘Flickr Commons‘ y Llyfrgell Genedlaethol, a ddechreuodd fel cynllun peilot yn Ebrill 2009. Mae Flickr yn wefan lle mae’n bosib storio a rhannu delweddau ar-lein, ac mae ‘Flickr Commons’ yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa ehangach, yn ogystal ag annog y defnydd a’r disgrifiad o’n casgliadau o ddelweddau digidol.

Nid oes gan y delweddau r’ym yn eu rhyddau ar ‘Flickr Commons’ unrhyw gyfyngiadau hawlfraint hysbys; fel arfer mae hyn yn golygu naill ai taw’r Llyfrgell Genedlaethol sy’n berchen ar yr hawlfraint, neu bod tymor cyfnod yr hawlfraint wedi dod i ben.

 Unwaith yr wythnos rwy’n uwchlwytho grwp o ddelweddau i ‘Flickr Commons’ o’n casgliad digidol ac yna’n ychwanegu gwybodaeth berthnasol a ddaw o gofnodion catalog y delweddau e.e. teitlau, ffotograffydd a dyddiadau. ‘Rwyf hefyd yn defnyddio penawdau testunol o’r cofnod catalog i greu ‘tagiau’ ar gyfer y delweddau. I fod yn onest, yn aml y peth anoddaf am hyn yw penderfynu pa ddelweddau i’w uwchllwytho – mae gymaint o ddewis ar gael! Hyd yn hyn, ‘rydym eisioes wedi uwchlwytho dros 600 o ddelweddau a gymerwyd o gasgliadau ffotograffig P.B. Abery, Geoff Charles a John Thomas, ac hefyd o’n casgliadau o Ffotograffau Mewn Casys a Ffotograffiaeth Gynnar Abertawe.

Bechgyn o Drawsfynydd yn hel celyn ac uchelwydd, Rhagfyr 1959

Weithiau rydym yn defnyddio delweddau o’r casgliadau sy’n cyd-fynd â digwyddiadau neu dymhorau, e.e. ar hyn o bryd ceir ffotograffau sy’n ymwneud a’r Nadolig, a’n ffefryn i yw’r ffotograff gan Geoff Charles o’r bechgyn ifanc yn casglu celyn ac uchelwydd i’w gwerthu …

Beth sy’n wych am rannu ein casgliadau ar Flickr yw bod defnyddwyr eraill Flickr yn medru cyfoethogi’r delweddau drwy ychwanegu eu nodiadau eu hunain, sylwadau a thagiau, yn ogystal â’u nodi fel ‘ffefrynnau’, neu hyd yn oed ein gwahodd ni i ychwanegu’r delweddau i grwpiau eraill.

Gellwch ddod o hyd i’n tudalennau ‘Flickr Commons’ fan hyn: www.flickr.com/photos/llgc/.

Siân Medi Davies, Llyfrgellydd Cynorthwyol (Metadata), Is-adran Datblygiadau Digidol.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog