Blog

Postiwyd - 22-12-2010

Blog Kyffin

Navidad, Asado a Papa Noel

Mae’r syniad o gael barbiciw ar ddydd Nadolig yn taro i’r dim ar Draeth Bondi neu’r hysbysebion ar y teledu, ond nid dyna sut mae’r Cymro fel arfer yn dathlu’r ?yl. Oherwydd bod yr Ariannin, fel Awstralia, yn Hemisffer y De mae’r Nadolig yn digwydd ganol haf.

Treuliodd Kyffin Nadolig 1968 yn y Wladfa. Cychwynnodd y dathliadau gyda gwers gelf fyrfyfyr mewn ysgol leol. Roedd y plant wrth eu bodd – yn cymeradwyo’n frwd ac yn syllu ar Kyffin eu harwr. Dilynwyd hyn gan gyngerdd Nadolig a drama’r geni yn Nhrefelin.

Ar ddydd Nadolig roedd Kyffin yn y Parque Nacional Los Alerces, yn lletya gyda Don Diego Neill, goruchwyliwr y Parc. Asado, sef barbiciw cig oen, gyda bara oedd y cinio Nadolig, a’i fwyta gyda chyfuniad o fforc, cyllell a’r bysedd. Mae bwyd sy’n cael ei fwyta yn yr awyr agored bob amser yn fwy blasus, ac roedd y profiad o fwyta’r cig oen melys yn y fath amgylchedd yn sicr o fod yn ddigwyddiad cofiadwy – ar yr ucheldir yng nghanol y pinwydd, yn edrych draw tuag at gopaon gwyn yr Andes. Dywedodd Don Diego Neill wrtho ei fod e’n edmygu ei wardeniaid Cymreig ond, gan eu bod yn byw eu bywydau yn ôl y Beibl, eu bod yn methu bod yn ddidostur. Os mai dyma un o’n nodweddion cenedlaethol heddiw gallaf feddwl am rai llawer gwaeth. Serch hynny, efallai y gallai Papa Noel roi tipyn bach o’r natur ddidostur i’n tîm rygbi yn 2011!

Nadolig Llawen / Merry Christmas / Feliz Navidad

William Troughton

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog