Blog

Postiwyd - 21-12-2010

Heb ei gategoreiddio

Blwyddyn newydd….Blwyddyn gyffrous!

Wel, mae yna flwyddyn arall wedi gwibio heibio, blwyddyn lwyddiannus a llawn digwyddiadau. Bu’ swyddfa Herbert Morgan yn brysur iawn yn trefnu’r amryw o ddigwyddiadau a manteisio ar y cyfleoedd i gwrdd â rhai o enwogion y byd, megis Matthew Rhys, Rory Cellan Jones a Jan Morris ond i enw ychydig! Mae wedi bod yn flwyddyn i’w chofio…

Mae rhaglen newydd y Drwm gyda’r argraffwyr ar hyn o bryd, os ddymunwch gael copi driwyr post danfonwch eich manylion i post@llgc.org.uk. Rwyf wedi bod yn paratoi’r labeli ar amlenni yn barod i’w stwffio a’i postio cyn gynted a byddwn yn medru ar ddechrau’r flwyddyn, yna, allwch archebu eich tocynnau neu drefnu ymweliad a’r Llyfrgell. Mae gennym amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ar y gweill, rhywbeth at ddant pawb, Diwrnod Agored a nosweithiau difyr a diddorol yng nghwmni Huw Edwards, Tudur Owen a Dewi Pws.

Edrychwn ymlaen at 2011, i’r digwyddiadau yr arddangosfeydd ac i groesawi mwy o ymwelwyr o bedwar ban byd yma i Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ymweld â thrysorau’r genedl .

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog