Blog

Postiwyd - 17-12-2010

Newyddion a Digwyddiadau

‘Hwyl yr Wŷl’

Cafwyd diwrnod i’r Brenin yma ddydd Mercher, a’r naws Nadoligaidd yn gryf drwy’r lle. Trefnwyd digwyddiad ar y cyd â Cymdeithas Staff y Llyfrgell, sef Gwasanaeth Carolau a Phlygain yng nghwmni Steffan Jones aelod o Eglwys Efengylaidd Aberystwyth ac yn arwain y gân oedd Gareth Jones o Lambed. Roedd y Drwm dan ei sang a’r carolau yn atseinio drwy’r Llyfrgell.
Bu casgliad tuag at Ward y Plant, Bronglais a braf iawn oedd gweld cymaint o bobl yn cyfrannu. Ar ôl y wasanaeth bu cyfle i bawb orffen ei siopa ‘Dolig yn Siop y Llyfrgell a manteisio ar ostyngiad o 10% ar rai nwyddau.

Gan ychwanegu at y naws a hwyl yr w?l, eleni eto, gwahoddwyd plant staff y Llyfrgell yma i gwrdd  â Siôn Corn a chael te parti bychan ym Mhen Dinas. Wrth gwrs, roedd y plant i gyd yn ymddwyn yn dda iawn gan fod yna ddyn pwysig yn y t?! Yng nghanol y jeli a’r brechdanau, y dathlu a’r dawnsio roedd yna lawer o fwrlwm ac anrheg i bawb.

Un digwyddiad arall oedd Parti’r Plant a drefnwyd gan y Gymdeithas Staff, mae ein calendr yn llawn o weithgareddau ac rydym yn falch o gael codi arian i achosion da ar hyd y ffordd…

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog