Blog

Postiwyd - 15-12-2010

Blog Kyffin

Diwrnod o Ddathlu

Julian gyda rhwymiad cain

Julian gyda rhwymiad cain

Roedd dydd Llun (13/12/10) yn ddiwrnod o ddathlu ac o ddiolch yn y Llyfrgell. Wedi dros ddwy  flynedd o waith caled gan amryw o unigolion a fu’n gysylltiedig â phrosiect Kyffin Williams, cyrhaeddwyd penllanw wrth i’r storfa newydd gael ei hagor yn swyddogol.

Daeth tua hanner cant ynghyd ar gyfer yr achlysur, gan gynnwys aelodau o Fwrdd y Llyfrgell, Bwrdd Kyffin ac ambell aelod o Penodau. Cafwyd sgwrs ddifyr yn Ystafell y Cyngor gan Julian Thomas am ei gyfeillgarwch â Kyffin dros y blynyddoedd. Dangosodd inni amryw o’r rhwymiadau cain a wnaeth i Kyffin, gan ddefnyddio cynlluniau o waith yr artist, ar gyfer rhai o’i gyfrolau megis Across the Straits ac A Wider Sky. Julian yw rheolwr yr Uned Cadwraeth Triniaeth, a’r Nadolig hwn bydd yn ymddeol wedi dros ddeugain mlynedd yn gweithio i’r Llyfrgell. Diolchodd y Llyfrgellydd iddo am ei gyfraniad ‘hir a disglair’, ac am fod yn gymaint o gennad i’r Llyfrgell. Talwyd teyrnged arall iddo gan Paul Joyner (Pennaeth Derbyn Archifau a Chelf) a bwysleisiodd enwogrwydd byd eang Julian fel rhwymwr cain ac arbenigwr cadwraethol.

Julian yn dangos mwy o'i rwymiadau

Julian yn dangos mwy o'i rwymiadau

Ymlwybrodd pawb wedyn i’r storfa newydd lle bu Pamela Small o’r Uned Cadwraeth Ataliol yn sôn am ei rhan hi ac eraill (gan gynnwys y gof lleol) yn y broses o sicrhau ac addasu’r hen storfa lyfrau ar gyfer cadw casgliad Kyffin yn ddiogel dan yr amodau amgylcheddol gorau (gweler Storfa Kyffin).

Iwan Bryn James
Rheolwr Uned Cadwraeth Ataliol

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog