Blog

Postiwyd - 15-12-2010

Heb ei gategoreiddio

Harri Potter

Ydach chi’n berson trefnus? Ga’i ofyn ydach chi’n gwybod beth sydd yn eich rhewgell? Ydi’r eitemau wedi’u labelu a’u trefnu mewn categoriau? e.e. cigoedd, llysiau, cacennau – neu a yw popeth blith drafflith ar draws ei gilydd lle bynnag ceir lle iddynt? Mae gen i reswm dros holi.

Dychmygwch mynd i lyfrgell â’i chynnwys heb unrhyw fath o drefn. Sut siap fydde arnoch chi’n chwilio am lyfr penodol? Lle fydde chi’n dechre chwilio – ac yn bwysicach fyth, sut fase chi’n gwybod os oedd y llyfr yno’n y lle cyntaf?

Dyna un rheswm pam fod angen catalog ar lyfrgell – i alluogi pobl i ddarganfod beth sydd yno ac ym mhle i gael gafael ynddo. Mae catalog yn rhestru a disgrifio beth sydd yn y casgliad ac yn nodi ‘u lleoliad. Mae’n ganllaw allweddol i ddefnyddwyr. Mae catalogydd yn cofnodi awdur a theitl, manylion cyhoeddi y llyfr ynghyd â disgrifiad ohono a beth yw ei destun. Cliciwch yma i weld enghraifft o gofnod oddi ar gatalog y Llyfrgell.

Mi welwch mai J. K. Rowling yw’r awdur ac mai Harri Potter a maen yr athronydd yw’r teitl. Ceir nodyn yn eich hysbysu mai argraffiad Cymraeg ydyw wedi ei gyfieithu gan Emily Huws. Efallai eich bod eisioes yn gyfarwydd â’i gwaith – medrwch glicio ar ei henw i ddarganfod mwy. (Roedd ‘na 498 cofnod i mi ddewis o’i plith pan wnes i hynny a dim ond 128 i J. K. Rowling!). Mae’r penawdau testunol yn nodi mai llyfr i blant yw hwn, am ddewiniaid a swynion (magic).

Felly y tro nesaf byddwch â’ch pen yn y rhewgell yn chwilio am rhywbeth i swper, meddyliwch gymaint haws fydde’i arnoch pe byddai gennych gatalog o beth sydd yno!

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog