Blog

Postiwyd - 13-12-2010

Newyddion a Digwyddiadau

Edrych yn ôl cyn edrych ymlaen

Oriel Gregynog, Arddangosfa Byd Bach, teithio yng Nghymru a thu hwnt

Gyda’r nadolig yn nesau mae hwn yn gyfle i ni fel adran arddangosfeydd y Llyfrgell edrych yn ôl ar ein raglen arddangos dros y flwyddyn ddiwethaf ac edrych ymlaen at y arddangosfeydd y dyfodol.

Cafwyd cyfnod prysur iawn yn 2010 yn cynnwys dros ugain o arddangosfeydd yn fewnol ac yn allanol. Cafwyd cyfle i gyfnewid chwe ardal arddangos o fewn y Llyfrgell, arddangosfeydd teithiol i Eisteddfod yr Urdd yng Ngheredigion, Sioe Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd ac ymestyn allan i Wrecsam.

Mae arddangosfeydd o waith arlunwyr celf wedi cynnwys Alan Percy Walker, Denys Short, Claudia Williams, Joan Baker a The Curwen Studio.

Arddangosfeydd mewnol o Beth Sy’n Newydd? gan adran Derbynion diweddar y Llyfrgell, Gwena! Portreadau o Gymru sef arddangosfa yn cynnwys eitemau o gasgliad y Llyfrgell yn unig yn Oriel Gregynog i arddangosfa ddiweddar yr Hydref sef Byd Bach, teithio yng Nghymru a thu hwnt (Hydref 2010 – Ebrill 2011). Yemen gan Charles a Patricia Aithie (Medi 2010 – Ebrill 2011). Cyfnewid Awduron Cymru o Brenda Chamberlain a Caradog Prichard i Islwyn Ffowc Elis a Gillian Clarke (Rhagfyr 2010 – Tachwedd 2011). Cam wrth Gam: Olrhain eich Achau, arddangosfa Hanes teulu. Ardal Hengwrt lle gwelwn drysorau o’r Llyfrgell cafwyd benthyciad arbennig o’r Amgueddfa Cymru o weithiau Picasso (Mai – Awst).

Mae rhaglen 2011 yn cynnwys arddangosfa ‘Lleoedd’ yn Mis Ionawr sef casgliad amrywiol o weithiau celf wedi eu creu gan artistiaid lleol ag anawsterau dysgu o Wasanaethau Dydd Plas Lluest. Arddangosfa ôl syllol Clive Hicks-Jenkins i ddathlu ei ben-blwydd yn 60 i’w weld yn Oriel Gregynog yn mis Mai. Arddangosfa ar y cyd gyda John Welson a Jean Claude Charbonel yn mis Ebrill ac yna brif arddangosfa yn Oriel Gregynog ar y thema Hamdden yn mis Hydref.

Felly nid oes gennym amser i ymlacio! Mae’r tîm yn brysur yn paratoi, ymchwilio a threfnu’r arddangosfeydd sydd i ddod yn y Llyfrgell yn 2011.

Comments are closed.

Categorïau

Cofnodau wedi Archifo

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog